Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/Piezīmes
25.11.2021 Salacgrīvas administrācija Eglīšu iegāde Salacgrīvas administrācijas vajadzībām 30.11.2021
08.11.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA" Informatīvā materiāla “Dabas takas Vidzemes piekrastē” druka 12.11.2021
05.11.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu Valsts ģimnāzijas datortīkla uzlabošana 10.11.2021
04.11.2021 Limbažu novada pašvaldība Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu Limbažu novadā 09.11.2021 Pārtraukts
20.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 20.10.2021
18.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 20.10.2021
12.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 15.10.2021
08.10.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Limbažu pilsētas tūrisma kartes druka 15.10.2021
05.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte”  Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 08.10.2021
30.09.2021. Limbažu novada pašvaldība

“Aktivitāšu diena ģimenēm – Foto orientēšanās sprints Limbažos” projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/059.

07.10.2021
21.09.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Drona piegāde pašvaldības aģentūrai “ALDA” 24.09.2021
20.09.2021 Limbažu novada pašvaldība Supervīziju organizēšana un īstenošana 27.09.2021
13.09.2021 Limbažu novada pašvaldība Informatīvā materiāla “Garšas un amatu prasmes” druka 17.09.2021
13.09.2021 Skultes pagasta pārvald Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tilta Rožu ielā, Skultē pārbūvei par gājēju tiltu 24.09.2021

 

 

03.09.2021

Limbažu novada pašvaldība “Veselības velobrauciens” projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/059 09.09.2021
26.08.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna izstrāde 02.09.2021
21.07.2021 Skultes pagasta pārvalde Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi 13.08.2021
20.07.2021 Limbažu novada speciālā pamatskola Dārza mājas un terases izbūve, Limbažu novada speciālajai pamatskolai 23.07.2021
06.07.2021 Limbažu Valsts ģimnāzija CNC frēzes un 3D printera iegāde Limbažu Valsts ģimnāzijai 13.07.2021
02.07.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 09.07.2021
01.07.2021 Limbažu pagasta pārvalde Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei 08.07.2021
01.07.2021 Vidrižu pagasta pārvalde Vidrižu pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmas pārbūve “Liepas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā 08.07.2021

 

28.06.2021

Bārdu dzimtas muzejs "Rumbiņi" Bārdu dzimtas muzeja “Rumbiņi” ēkas – kūts jumta seguma atjaunošana 05.07.2021
17.06.2021 Limbažu pagasta pārvalde Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei 28.06.2021
14.06.2021 Limbažu novada pašvaldība Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 21.06.2021
14.06.2021 Vidrižu pagasta pārvalde Malkas piegāde Vidrižu pagasta pārvaldei 21.06.2021
08.06.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu pilsētas svētkiem Limbaži līksmo "Es un šis laiks" 15.06.2021
04.06.2021 Katvaru pagasta pārvalde Par remontdarbu veikšanu "Dzelzceļa māja 88. km", dzīvoklī Nr. 2, Katvaru pagastā, Limbažu novadā 08.06.2021
04.06.2021 Vidrižu pagasta pārvalde Malkas piegāde Vidrižu pagasta pārvaldei 10.06.2021
03.06.2021 Umurgas pamatskola Skolēnu galdu, krēslu un plauktu iegāde Umurgas pamatskolas sākumskolas klasēm 09.06.2021
01.06.2021 Limbažu vidusskola Mēbeļu iegāde Limbažu vidusskolai     08.06.2021
28.05.2021 Limbažu vidusskola Limbažu vidusskolas 1. stāva grīdas flīzēšanas darbi 04.06.2021
28.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Jaunas basketbola grozu konstrukcijas un montāža 02.06.2021
27.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Bārdu dzimtas muzeja “Rumbiņi” ēkas – kūts jumta seguma atjaunošana 17.06.2021
25.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada pašvaldības grīdas slīpēšana, krāsošana, lakošana 01.06.2021
24.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa Umurgā 31.05.2021
21.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana "Ielu apgaismojuma pārbūve
Rītausmas ielā, Lādezerā” un "Vidrižu pamatskolas ēkas vienkāršota atjaunošana Skolas ielā 5, Vidrižos, Limbažu novadā" darbu laikā
28.05.2021
21.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā 28.05.2021
11.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā 18.05.2021
06.05.2021 Limbažu novada speciālā pamatskola Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā 17.05.2021
30.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Aizkaru pacelšanas mehānisma izveide Sporta un kultūras centrā “Vidriži”     14.05.2021
22.04.2021 Limbažu novada pašvaldības policija Par formas tērpu elementu piegādi 05.05.2021
15.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana un mīkstā seguma tīrīšana Rīgas ielā 16 un logu mazgāšana Zāles iela 8, Limbažos 22.04.2021
14.04.2021 Skultes pagasta pārvalde Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” remontdarbi 18.05.2021
08.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos 13.04.2021
06.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Aizkaru pacelšanas mehānisma izveide Sporta un kultūras centrā “Vidriži” 21.04.2021
24.03.2021 Limbažu pagasta pārvlade Lādezera pamatskolas ķīmijas klases un laboratorijas ventilācijas izbūve 31.03.2021
24.03.2021 Limbažu pagasta pārvlade Telpu remontdarbi 31.03.2021
22.03.2021 Skultes pagasta pārvlade Skultes pagasta pārvaldes Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un uzraudzības, kā arī asinizācijas un avārijas situāciju novēršanas darbi 2021. gadā 12.04.2021
22.03.2021 Skultes pagasta pārvlade Paskaidrojuma raksta izstrāde un Bērnu rotaļu kompleksa piegāde un uzstādīšana Edgara Liepiņa ielā 2, Skultē, Skultes pagastā, Limbažu novadā 31.03.2021
18.03.2021 Umurgas pamatskola Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts 24.03.2021
15.03.2021 Limbažu novada pašvaldība Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana “Labiekārtojuma elementu novietošana Augstrozes Lielezera dabas takā” darbu laikā 18.03.2021
10.03.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 17.03.2021
02.03.2020 Limbažu novada pašvaldība Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera 10.03.2021
01.03.2021 Limbažu novada pašvaldība Labiekārtojuma elementu novietošana Augstrozes Lielezera dabas takā 05.03.2021
01.03.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 08.03.2021
26.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera   Pārtraukts
16.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu 23.02.2021
16.02.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 23.02.2021
16.02.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 23.02.2021
16.02.2021 Limbažu pagasta pārvalde Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada pārvaldē 23.02.2021
11.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Informatīvā izdevuma “Zini, sargā, copē!” izdošana 16.02.2021
08.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 12.02.2021
08.02.2021. Limbažu novada pašvaldība Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 12.02.2021.