(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.03.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 24.01.2019. sēdes lēmumu)