Kontakti

salacgrivas.vsk [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Pērnavas iela 31, Salacgrīva, LV-4033
salacgrivas vsk

Skolas e-pasts: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

Direktores p.i. Iveta Kupča: 23278656, 29400938, iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv

Sekretāre – lietvede Daiga Lūse: 64023061, daiga.luse@salacgrivasvsk.lv

Grāmatvede Dace Trautmane: 64023062, dace.trautmane@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska: 64023064, santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša  inta.cirsa@salacgrivasvsk.lv

Psiholoģe Diāna Aldersone: 29655523, diana.aldersone@salacgrivasvsk.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv

Administrators (dežurants): 64023063

Medmāsa: 64041413

Bibliotekāre: 64023066