Limbažu novada pašvaldības dome gatavojas apstiprināt šādus saistošo noteikumu projektus:

1. Saistošie noteikumi "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un personām krīzes situācijās Limbažu novadā"