2021. gadā Limbažu novadā darbu uzsākusi jauna Uzņēmēju padome. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā un aizstāvot vietējo uzņēmēju intereses.

Līdz ar jaunievēlēto sastāvu veiktas izmaiņas arī padomes nolikumā nosakot līdzšinējo 36 mēnešu padomes darbības termiņu samazināt uz 24 mēnešiem, bet dalībnieku sastāvu padomē palielināt no 13 uz 15.

Jaunais sastāvs apstiprināts Limbažu novada domes 28.janvāra sēdē.

 1. SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Limbažu nodaļas vadītājs Aigars Legzdiņš;
 2. SIA „Eko dārzs” valdes locekle Aija Ošāne;
 3. SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems;
 4. SIA „Ķipēnu muiža” valdes locekle Anna Poindere;
 5. SIA „Lauku būvserviss” valdes loceklis Eduards Zilberts;
 6. IK „Lapsa rada” īpašniece Elīze Marjutenkova;
 7. SIA „FAVILLE” valdes locekle Ilze Jakuše-Kreituse;
 8. SIA „Dzīvojam zaļi” valdes loceklis Jānis Zariņš;
 9. SIA „Viesulis Plus” deleģēta pārstāve Lilita Tūce;
 10. SIA „DUDŪ Drive” valdes locekle Līga Jansone;
 11. SIA „Zaļās dzelves” valdes loceklis Māris Treimanis;
 12. SIA „Izdevniecība Auseklis” valdes priekšsēdētāja Regīna Tamane;
 13. Informatīvās platformas „Limbažniek zina par ko iet run” izveidotājs Roberts Viziņš;
 14. Pašnodarbinātais Rūdolfs Pelēkais;
 15. SIA „Latvia Timber International” valdes priekšsēdētājs Valdis Noriņš.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:
Māris Treimanis

Padomes priekšsēdētāja vietniece:
Elīze Marjutenkova

E-pasts: uznemeju.padome@limbazi.lv

Tālrunis: 29481208

Padomes sēdes plānotas vidēji reizi mēnesī, tās ir atklātas- darba kārtība tiek publicēta Limbažu novada domes mājas lapā www.limbazi.lv un tiks publicēta arī aģentūras “LAUTA” mājas lapā www.lauta.lv.

Līdz ārkārtas situācijas beigām sanāksmes notiek attālināti- saite uz sanāksmes norisi tiks publicēta reizē ar darba kārtību.