Limbažu novada pašvaldības iznomājamo zemju saraksts (08.11.2021)

Papildu informācija Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā Rīgas ielā 16, Limbažos, 4.stāvā, tālr.64023013.

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6652 002 0149, "Lapskalni", Katvaru pagastā, Limbažu novadā,  3,6 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2022. gada 5. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).

noma1

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0260, "Liepzari", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā,  daļu 0,057 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  personisko palīgsaimniecību vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 25. novembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).

 


Pociems

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6652 004 0364, "Vāveres",   0,11 ha platībā, 6652 004 0372 "Pociema dārzi" 0,07 ha platībā un 6652 004 0381 "Veldzes" 0,08 ha platībā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi -  personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 20. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).

 


Nomas shēma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0126, "Centrs", Pāles pagastā, Limbažu novadā,  1,26 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 6. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).


Shēma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0182, "Centrs", Pāles pagastā, Limbažu novadā,  1,28 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 5. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


Asaru ielas shēma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6676 013 3337, "Asaru iela 10", Skultes pagastā, Limbažu novadā,  0,06 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 30. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).


Karte

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6684 003 0358, "Pašvaldība", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā,  0,6 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - teritorijas sakopšana, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 31. augustam. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).


Nomas shēma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0182, "Centrs", Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,45 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  izmantošana lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 17. augustam. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).


Pētes

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0205, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,39 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - teritorijas ainavas sakopšana uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 9. augustam. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).


66640030890

Limbažu novada pašvaldība piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem iznomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66640030890, 0,02 ha, Apakšstacija 1, Limbažu pagastā. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 13. jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv)


Garumi

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 0,06 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 15. jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).


 

 

Nomas shēma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt  zemes gabala „Aģes upe”, Skultes pagastā, KN 66760133293, daļu, 0,02 ha platībā, teritorijas sakopšanai, piemājas saimniecības vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 9. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 29154564. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


Umurgas zeme

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļu, 0,082 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 1. jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


Langači

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt  zemes gabala „Pie Langačiem”, Limbažu pagastā, KN 66640030756, daļu, 0,042 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 9. jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 29154564. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


Stienes parks

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi nomas pieteikumu  iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66760010186, 0,48 ha, Stienes parks, Skultes pagastā, teritorijas sakopšanai. Zeme tiks iznomāta uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 9.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv)


Apakšstacija

Limbažu novada pašvaldība piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem iznomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66640030919, 0,1 ha, Apakšstacija 13, Limbažu pagastā. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 8.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv)


līči

Limbažu novada pašvaldība lauksaimnieciskai ražošanai uz 5 gadiem iznomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66840040182, 6,6 ha, Līči-1, Vidrižu pagastā. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksās nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 8.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv)


66520040328

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Pociema dārzi”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66520040328, 0.08 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 17.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

66520040332

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Vēži”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66520040332, 0.04 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 17.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

66010140054

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66010140054, 0.1325 ha platībā. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 66010140054, Miera iela 11, Limbaži, Limbažu novads. Zemes vienība tiks iznomāta uz 5 gadiem tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam ar nosacījumu, ka Limbažu novada pašvaldība vienpusēji var pārtraukt nomas līgumu paziņojot par to nomniekam 3 mēnešus iepriekš, ja zemes gabals nepieciešams pašvaldību funkciju īstenošanai. Zemes vienības lietošanas mērķis- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. KV – 1628.00 EUR. Zemes vienībai noteikti apgrūtinājumi: biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -0.1325 ha, aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.0075 ha un aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.0051 ha. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 14.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

66010140040

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66010140040, 0.4972 ha platībā. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 66010140040, Noliktavu iela 7, Limbaži, Limbažu novads. Zemes vienība tiks iznomāta uz 5 gadiem tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam ar nosacījumu, ka Limbažu novada pašvaldība vienpusēji var pārtraukt nomas līgumu paziņojot par to nomniekam 3 mēnešus iepriekš, ja zemes gabals nepieciešams pašvaldību funkciju īstenošanai. Zemes vienības lietošanas mērķis- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. KV – 6046.00 EUR. Zemes vienībai noteikti apgrūtinājumi: biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -0.4972 ha, aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.0404 ha un aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.0197 ha. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 14.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Alejas", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 0443, daļu, 0,02 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 27. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu „Mežaine 11", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, (Meža iela 11, Dāŗzciems) kadastra apzīmējums 6680 001 1474, 0,06 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 16. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt “Pašvaldība-Pociema dārzi” zemes gabala 66520040439 daļu apmēram 0.2 ha platībā (platība tiks precizēta) piemājas saimniec;ības vajadzībai. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 9.aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Pašvaldība”, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66840010275, daļu 0.025 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 25.martam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Lādes vītoli”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66640050188, daļu 0.04 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 9.martam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Jaunkarūsas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66640100143, daļu 0.1 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 8.martam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Pētes-3", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļu, kadastra apzīmējums 6688 004 0205, 0,06 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 9. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība iznomā zemes gabalu Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 66760110035, 4.43 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecībai uz 5 gadiem. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksās nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 25.februārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība iznomā zemes gabalu “Pociema Kaijas”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66520010093, 7.9 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecībai uz 5 gadiem. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksās nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 25.februārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Zvejnieki", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļu, kadastra apzīmējums 6688 006 0143, 4,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 5. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Centrs", Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļu, kadastra apzīmējums 6668 001 0182, 4,01 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 21. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Ceijere janvarim

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Alejas", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļu, kadastra apzīmējums 6680 001 0444, 0,016 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021. gada 13. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Liepzari", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļu, kadastra apzīmējums 6688 004 0260, 0,0048 ha platībā, palīgēkas uzturēšanai uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 23. decembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Alejas", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļu, kadastra apzīmējums 6680 001 0443, 0,01 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 11. decembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0273, „Pašvaldība”, Vidrižu pagastā, daļu 0.025 ha platībā uz 5 gadiem ar izmantošanas mērķi - personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 11.novembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Līdavas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra apzīmējums 66640110114, 0.5 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecībai uz 5 gadiem. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksās nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 8.novembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu „Stariņi", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 0183, 1,2 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksās nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 2. novembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Viļķenes centrs", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0124, daļu 0,04 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 16. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala „Kalmes", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0147, daļu 0,05 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 7. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes gabalu „Kalnieši 8", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1689, 0,06 ha platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 30. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt “Ozolaines ielas sakņu dārzi” zemes gabala 66010100027 daļu apmēram 0.0367 ha platībā (platība tiks precizēta) Limbažu pilsētas teritorijā sakņu dārza vajadzībai. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 28.septembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Mežaine 5", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1471, 0,0610 ha platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 30. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Kūtiņas", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0326, daļu 0,04 ha platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 15. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Centrs”, Pāles pagasts, Limbažu novads, daļu. Var tikt iznomāta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66680010182, 0.4 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 10.septembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Krastmaļi”, Limbažu pagasts, Limbažu novads. Var tikt iznomāta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030627, 3.7 ha platībā, “Krastmaļi”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecībai uz 5 gadiem. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksās nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 5.septembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Viļķene", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0167, daļu 0,05 ha platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 31. jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu daļas pie nekustamā īpašuma Medņu iela 6, Limbažos, Limbažu novadā. Tiks iznomāta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66640030990, Dūņezera mežs, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030997 daļa 0.1046 ha platībā, uz 5 gadiem personiskās palīgsaimniecības vajadzībām un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66640030839, “Ceļi Dūņezera masīvā”, Limbažos, Limbažu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030600 daļa 0.08 ha platībā, uz 5 gadiem sakņu dārza ierīkošanai. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Alejas", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 0444, daļu, 0,01 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 10. jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Cēsu iela 27A, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6601 012 0091, 0.51 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – tehnikas novietošanai, ērtākai uzņēmuma darbībai uz 10 gadiem. Zemes vienības lietošanas mērķis- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. KV – 6463.00 EUR. Zemes vienībai noteikts apgrūtinājums: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu -0.0057 ha. Iznomājamā daļa no zemes gabala, blakus lietotajam īpašumam, tiks precizēta. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 10.jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Miķeļu iela 5”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6601 001 0236, 0.07 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 29.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Viļķenes centrs", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0124, daļu, 0,02 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 8. jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Zeme”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 010 0249, 0.95 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 4.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Miliškalni”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6684 003 0170, 2.0 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 3.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Pie Domeriem”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 004 0102. Tiks iznomāta daļa, 0.4 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecībai uz 5 gadiem. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksā nomnieks. Zemes vienība atrodas Riebezera –Dziļezera dabas lieguma zonā. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 13.maijam Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Varžu iela 27, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6676 007 1311, 0.032 ha, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 13.maijam Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Sārmes iela 15”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6601 014 0047, 0.255 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 9.maijam Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564 (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Rāpuļi”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 0344, daļu 2.42 ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecībai: ogu krūmu audzēšanai un bišu stropu novietošanai. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa, kuru apmaksā nomnieks. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 9.maijam Papildus informācija pa tālr. 64023013, 29154564. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Viļķene", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0167, daļu, 0,06 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 12. maijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Pašvaldība”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 006 0158, 2.0 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 29.aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Kauliņi", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0160, 0,2 ha kopplatībā, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 17. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Skaistroze", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 004 0131, 0,2 ha kopplatībā, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 17. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Pašvaldība”, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6684 001 0270, 300 m2 platībā, sakņu dārza vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 16.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Kalmes", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 00147, daļu, 0,7 ha kopplatībā, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 11. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Lāses 14”, Bīriņos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6684 005 00285, 300 m2 platībā, sakņu dārza vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 8.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus „Torņi", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0441, 0,47 ha kopplatībā un "Mežnoras", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0442, 0,7 ha kopplatībā, lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 6. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Niedres 1", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1661, 0,06 ha kopplatībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 3.martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Garumi 2", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1609, 0,06 ha kopplatībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 27. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Liepzari", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0260, daļu, 0,057 ha kopplatībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 21. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienības ar izmantošanas mērķi lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumiem: 66520040373, 0.26 ha, Sapas, Katvaru pagastā, 66520040376, 0.6 ha, Ataugas, Katvaru pagastā, 66520040377, 0.7 ha, Lielpūces, Katvaru pagastā, 66520040336, 0.35 ha, Pūcītes, Katvaru pagastā, 66520040368, 0.9 ha, Vecpūces, Katvaru pagastā, 66520040367, 0.9 ha, Ārijas, Katvaru pagastā, 66520040363, 0.4 ha, Jaunpūcītes, Katvaru pagastā un 66520040375, 1.1 ha, Ataugas, Katvaru pagastā. Zemes gabaliem tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 15.februārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).

 

Noma

 

Noma

 

Noma

 

Noma

 

Noma

 

Noma

 

Noma

 

Noma

 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Viļķenes centrs", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0124, daļu, 0,056 ha kopplatībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 20. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala „Zeme pie Dūņezera dārziem”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 003 0854, 455 m2 platībā, sakņu dārza vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 11. februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Brīvuļi", Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 004 0051, daļu, 0,9 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicinam pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 13. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Niedres 51", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1585, 0,06 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 12. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030593, 1.8 ha platībā, Lejascūkauši, Limbažu pagastā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme. Zemes gabala daļai tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 3.februārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Pētes - 3", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0205, daļu, 0,02 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 24. janvārim. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Skaistroze", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 004 0129, daļu, aptuveni 5,0 ha platībā, lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020. gada 8. janvārim. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Mazlauciņi", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0029, daļu, 0,09 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 6. decembrim. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Ziedi 10", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1703, 0,06 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 22. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


Limbažu novada pašvaldība piedāvā no 2020. gada 1. janvāra nomāt zemes gabalu „Niedres 1", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1661, 0,06 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 8. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6652 002 0174, 1.4 ha, Uzvaras iela 5, Katvaru pagastā, ar izmantošanas mērķi lauksaimniecības zeme. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 28.oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6684 002 0121, Vidrižu pagastā, ar izmantošanas mērķi lauksaimniecības zeme. Tiks iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2.41 ha. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 15.septembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala „Kūtiņas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0326, 0,05 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 13. septembrim. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala „Kūtiņas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 001 0326, 0,05 platībā piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 23. augustam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66640110149, 4.9 ha platībā, Limbažu pagastā, ar izmantošanas mērķi lauksaimniecības zeme. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 11.augustam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760134650, Gundegu ielas daļu Skultes pagastā, ar izmantošanas mērķi - piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 5.augustam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes gabalu „Mežaine 1”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1469, 0,06 ha platībā piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 10. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes gabalu „Cirtumi 15”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1545, 0,0586 ha platībā piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 10. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala „Vidlauciņi”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6688 004 0125, 0,14 platībā piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 3. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā KN 66520080093, "Mazrogas", 2.2 ha, lauksaimniecības vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 10. jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā KN 66520080109, "Papardītes", 0.3 ha, personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 10. jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļas no zemes gabala „Alejas”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 0443, 200,0 m2 platībā sakņu dārza vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 21. maijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66010100027, daļu 0.01 ha platībā, Limbažos, ar izmantošanas mērķi piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 9.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala 66640100238 daļu 0.03 ha platībā, Limbažu pagastā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 7.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļas no zemes gabala „Ārciema parks”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6668 004 0153, 600,0 m2 platībā un 400,0 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 2. maijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Ziedi 5A”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1698, 600,0 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 2. maijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Kalnliepas 2”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1499, 600,0 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 2. maijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Ceri 2”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1040, 630,0 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 2. maijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Eglaine 1A”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6680 001 1512, 600,0 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019. gada 2. maijam. Papildu informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Skultes pagastā, ‘’Ēķeni”, KN 66760020115, 4.8 ha uz 5 gadiem. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Zemes gabalam tiks noteikta tirgus nomas maksa. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 2.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu „Kaijas iela 12”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 003 332, 611 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 10. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala „Zeme pie Dūņezera dārziem”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 003 0854, 400 m2 platībā, piemājas saimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 10. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu Umurgas pagastā, "Stārķi 13", kadastra apzīmējums 6680 001 1655, 0,06 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 510,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārza vajadzībām. Nomas termiņš - 5 gadi. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2019. gada 10. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala daļu, Viļķenes pagastā, kad. Nr. 6688 003 0157, 1,5 ha platībā, kadastrālā vērtība 1786.00 EUR, lauksaimniecības vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 8. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 29499639. I. Jakovļevs.


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala „Pie Langačiem”, Limbažu pagastā, KN 66640030756 daļu, 0.2398 ha platībā, piemājas dārza vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 5. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabala Umurgas pagastā, "Alejas", kadastra apzīmējums 6680 001 443, daļu, 0,01 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 16,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārza vajadzībām. Nomas termiņš - 5 gadi. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2019. gada 5. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabala Viļķenes pagastā, "Viļķenes centrs", kadastra apzīmējums 6688 004 0124, daļu, 0,03 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 21,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārza vajadzībām. Nomas termiņš - 5 gadi. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2019. gada 25. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala ar KN 66760134468 daļu, 0.03 ha, piemājas dārza vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 12. martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Spārītes”, Katvaru pagastā, KN 66520040321 , 0.13 ha, kadastrālā vērtība 118.00 EUR, sakņu dārza vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 12. martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus Viļķenes pagastā, “Vinteri”, KN 66880030147, 1.4 ha, un

Noma

Viļķenes pagastā, “Ilmaki’, KN 66880030190, 2.95 ha, uz zemes pēc VZD datiem atrodas kūts un pamati. Zemesgabalu lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti, zemes uzmērīšana nav veikta. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2019.gada 11.martam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus Katvaru pagastā KN 66520090075 , 0.96 ha, kadastrālā vērtība 874.00 EUR, un 66520090066, 0.9 ha, kadastrālā vērtība 819.00 EUR platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 7. februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabala Viļķenes pagastā, "Straumes", kadastra apzīmējums 6688 007 0034, daļu, 0,96 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 609,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - personiskās palīgsaimniecības vajadzībām. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 7,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2019. gada 14. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabala Viļķenes pagastā, "Vidlauciņi", kadastra apzīmējums 6688 004 0125, daļu, 0,02 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 15,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārzi. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 7,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2019. gada 11. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala ar KN 66840040425, apmēram 4.8 ha platībā, Vidrižu pagastā, ar nomas mērķi - frēzkūdras ieguvei līdz 2 m dziļumam blakus esošā dzērveņu lauka mulcēšanai. Zemes gabals tiks iznomāts saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.daļu - Zemesgabala iznomāšana zemes dzīļu izmantošanai. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 10. janvārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabala Viļķenes pagastā, "Viļķenes centrs", kadastra apzīmējums 6688 004 0124, daļu, 0,03 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 19,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārzi. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 7,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018. gada 19. decembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu Umurgas pagastā, "Stārķi 10", kadastra apzīmējums 6680 001 1665 0,05 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 425,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārzi. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018. gada 13. decembrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība iznomā daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760020085, “Imšas-1”, Skultes pagastā, 2.4 ha platībā. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Minimālā nomas maksa gadā pēc MK noteikumiem Nr.350 ir 28.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 6.decembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Vidrižu pagastā, KN 66840010273, daļu 0.04 ha, (KV-39.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Minimālā nomas maksa gadā pēc MK noteikumiem Nr.350 ir 7.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 6.decembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Limbažos, “Cēsu iela gruntsgabals Nr.278”, KN 66010140031, lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 4719,00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 3. decembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt zemes gabala Limbažos, “Zeme starp Stacijas ielu un dzelzceļu”, KN 66010150158, daļas malkas uzglabāšanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 26464.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 6. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).

 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu “Stūrīši”, Viļķenes pagastā, kadastra apzīmējums 6688 011 0108, 3,5 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 2870,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecība. Nomas termiņš - 5 gadi. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018. gada 31. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu “Stūrīši”, Pāles pagastā, kadastra apzīmējums 6668 002 0049, 0,4 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 635,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecība. Nomas termiņš - 5 gadi. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018. gada 26. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu “Garumi 23”, Umurgas pagastā, kadastra apzīmējums 6680 001 1567, 0,065 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 553,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārzi. Nomas termiņš - 5 gadi. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018. gada 26. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi pagarināt zemes nomu par zemes gabalu Limbažu pagastā, KN 66640090260, “Zeme pie Nabes muižas kompleksa”. Tiek iznomāta zemes vienības lauksaimniecības zemes daļa 3.51 ha platībā. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Minimālā nomas maksa gadā pēc MK noteikumiem Nr.350 ir 28.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 23.oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu “Niedres 38”, Umurgas pagastā,kadastra apzīmējums 6680 001 1591, 0,06 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 510,00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārzi. Nomas termiņš - 5 gadi. Zemesgabals tiks iznomāts pēc 2018. gada 1. novembra. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 19. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Vidrižu pagastā, KN 66840010454, Skolas ielā 1, daļu apmēram 0.15 ha platībā lietojumā esošās garāžas uzturēšanai (KV-394.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - valsts un pašvaldības pārvalžu iestāžu apbūves zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Minimālā nomas maksa gadā pēc MK noteikumiem Nr.350 ir 28.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 11.oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabala Viļķenes pagastā, “Viļķenes centrs”, kadastra apzīmējums 6688 004 0124,daļu, 0,03 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 19.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārzi. Nomas termiņš - 5 gadi. Pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 5. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemesgabalu Pāles pagastā, “Rugāji-1”, kadastra apzīmējums 6668 004 0093, 2,9 ha platībā, (kadastrālā vērtība - 2639.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Minimālā nomas maksa gadā ir 2 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā arī PVN un NĪN, pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 1. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 29499639. (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala "Bērzi", ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0133, Pāles pagastā, 0,05 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi, uz 5 gadiem. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomājamo dienu 52,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 28. septembrim . Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Vidrižu pagastā, KN 66840010273, daļu 0.05 ha, (KV-39.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājumi nav noteikti. Minimālā nomas maksa gadā pēc MK noteikumiem Nr.350 ir 28.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 16.septembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu zemes gabalu "Stārķi 10", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1665, Umurgas pagastā, 0,05 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomājamo dienu 425,00 EUR. Nomas līgums tiks slēgts no 2019. gada 1. janvāra. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 10.oktobrim . Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Brīvuļi", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0051, Pāles pagastā, daļu, aptuveni 0,57 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomājamo dienu 643,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 13. augustam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Umurgas pagastā, “Ceriņi”, KN 66800040193, 1.5 ha, (KV-1545.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Minimālā nomas maksa gadā ir 2 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā arī PVN un NĪN, pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 31.jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Vidrižu pagastā, “Birztaliņas”, KN 66840030180, 0.9745 ha, (KV-872.00 EUR). Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Nomas termiņš - 5 gadi. Apgrūtinājums- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla- 0.081 ha. Minimālā nomas maksa gadā ir 2 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā arī PVN un NĪN, pēc MK noteikumiem Nr.350 - minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 31.jūlijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par vēlmi nomāt pašvaldībai piederošā zemes gabala "Alejas", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0443, Umurgas pagastā, daļu, 0,01 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomājamo dienu 16,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 27. jūnijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Niedres 61", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1581, Umurgas pagastā, 0,069 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomājamo dienu 587,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 19. jūnijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no zemes gabala Vidrižu pagastā, KN 66840010421, 0.04 ha, (KV-28.00 EUR) būvlaukuma izvietošanai uz Aģes tilta pārbūves laiku. Pieteikšanās termiņš pašvaldībā līdz 2018.gada 8.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Iespēja nomāt zemi un telpas Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu "Cirtumi 18", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1558, Umurgas pagastā, 0,06 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 8. jūnijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus

Noma

Katvaru pagastā, KN 66520080095, 2.0 ha, (KV-1738.00 EUR) un KN 66520080140, 3.3 ha, ( KV-3003.00 EUR) Zemesgabalu lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 4.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv ).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Skultes pagastā, Palsas, KN 66760150222, 0.04 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 28.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gad 1.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 12", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1484, Umurgas pagastā, 0,06 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 31. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 10", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1483, Umurgas pagastā, 0,06 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 31. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Viļķenes centrs", ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124, Viļķenes pagastā, daļas,0,03 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 17,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 25. maijam. Sīkāka informācija -t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt nekustamā īpašuma “Pašvaldība”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270 daļu 0,03 ha platībā. Zemes gabala lietošanas mērķis – sakņu dārzs. Kopējā visa zemes gabalu kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 364.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 16.maijam. Papildus informācija pa tālr. 22035206. (S. Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus Limbažu pagastā, “Ozolaines dārziņi”, kadastra apzīmējums 6664 003 0546 – 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6664 003 0547 – 0,4 ha platībā, un kadastra apzīmējums 6664 003 0548 – 0,43 ha platībā. Zemes gabalu lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kopējā visu zemes gabalu kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 1390.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 15.maijam. Papildus informācija pa tālr. 22035206. (S. Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, Rumis, KN 66520040357, 0.02 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 18.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 9.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Vidrižu pagastā, Bīriņi-2, KN 66840050278, 0.1 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 100.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 8.maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Skultes pagastā, KN 66760150219, 0.04 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 512,00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 9.aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus “Sleikas” Limbažu pagastā: KN 66640030223, 0.3 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 339.00 EUR. KN 66640030604, 3.5ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 3440.00 EUR.
Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 9.aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, KN 66520040346, 0.02 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 18.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 3.martam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Kauliņi", ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0160, Pāles pagastā, daļas,1,6 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 1648,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 2. martam.
Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Mārupītes",0.9 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 66840030239, Vidrižu pagastā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 900,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 15. februārim. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, e-pasts: vidrizi@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Ķirbižu Kronīši", ar kadastra apzīmējumu 6688 002 0056, Viļķenes pagastā, daļas,0,8 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 1013,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 16. februārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Viļķenes pagastā, KN 66880040215, 1.1 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 776.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 22.janvārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, KN 66520030093, 1.0 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 910.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 22.janvārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Pāles pagastā, KN 66680040084, 1.9 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 993.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 15.janvārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Stariņi", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0300, Umurgas pagastā, 1,5 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 1838,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 19. janvārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Umurgas pagastā, KN 66800060156, 1.42 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 1292.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 15.janvārim. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā apbūvēta zemes gabala "Niedres 23", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 01631, Umurgas pagastā, 0,06 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 3. janvārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Apiņi", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0119, Pāles pagastā, daļas, 4,1 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 4249,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 7. decembrim. Sīkāka informācija -t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala "Mazgodiņi", ar kadastra apzīmējumu 6688 011 0098, Viļķenes pagastā, daļas, 1,58 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 304,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 27. novembrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Skultes pagastā, KN 66760150301, 0.04 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārza zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 4.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 8. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Skultes pagastā, KN 66760150227, 0.03 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - sakņu dārza zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 384.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 8. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldības īpašuma "Gatves-3” vienas zemes vienības-3.35 ha platībā, kad.apz. 66840030445, Vidrižu pagastā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 2155,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 6.novembrim. Sīkāka informācija -t.64062295 (I. Ščerbakova)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Bērzlejas", ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0128, Pāles pagastā, daļas, 1,1 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 512,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 21. septembrim. Sīkāka informācija -t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Viļķenes centrs", ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124, Viļķenes pagastā, daļas, 0,02 ha platībā, nomu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 12,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 12. septembrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošu lauksaimniecības zemi „Vēveri” Vidrižu pagasts, k.n. 66840040106-0.6 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām. Kadastrālā vērtība 477.00 eur. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 11.septembrim. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)


 

Noma

Ir iespēja nomāt zemes gabalus Limbažu pagastā:
KN 66640060041, 0.7997 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 582.00 EUR.

KN 66640060237, 0.7899 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 596.00 EUR.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 15.augustam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Limbažu pagastā, KN 66640110166, 8.0 ha. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 8000.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 17.jūlijam.
Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemi Skultes pagastā, KN 66760150301, 0.04 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 4.00 EUR. Zemesgabala nomas mērķis - sakņu dārza zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 9.jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemi Limbažu pagastā, KN 66640030252, 0.059 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 590.00 EUR. Zemesgabala nomas mērķis -sakņu dārza vajadzībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 4.jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemi Skultes pagastā, KN 66760081045, 1.03 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 979.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 30.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 1", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1469, Umurgas pagastā, 0,06 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 3. jūlijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0190 daļu 0,09 ha platībā,Pāles pagastā. Zeme tiek iznomāta ar lietošanas mērķi - ainavas sakopšana. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 162,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 8.jūnijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes Skultes pagastā, KN 66760150209, 0.03 ha, sakņu dārza vajadzībām. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 384.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 7.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6676 001 0182, 0,1 ha platībā, Skultes pagastā, Limbažu novadā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 91,00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 26.maijam. Papildu informācija pa tālr. 22035206 (S.Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt nekustamā īpašuma “Pociema Kaijas”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6652 001 0093, 7,9 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – lauksaimniecība. Iznomājamās zemesgabala kadastrālā vērtība 6486,00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 26.maijam. Papildu informācija pa tālr. 22035206 (S.Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 010 0027, daļu 1000 m2 platībā, “Ozolaines ielas sakņu dārzi”, Limbaži, Limbažu novads. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – teritorijas sakopšanai. Iznomājamās zemesgabala daļas kadastrālā vērtība 820,00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 26.maijam. Papildu informācija pa tālr. 22035206 (S.Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt valsts rezerves zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0461 daļu 0,7 ha platībā,Pāles pagastā. Zeme tiek iznomāta ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 490,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 22. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0285 daļu 17,8 ha platībā,Pāles pagastā. Zeme tiek iznomāta ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 10988,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 10. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0167 daļu 0,03 ha platībā,Viļķenes pagastā. Zeme tiek iznomāta ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 12,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 3. maijam. Sīkāka informācija -t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6676 015 0225, 0,04 ha platībā, “Mellenes”, Skultes pagasts, Limbažu novads. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 40,00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 8.maijam. Papildu informācija pa tālr. 22035206 (S.Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv)

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0258 daļu 0,5 ha platībā, Pāles pagastā. Zeme tiek iznomāta ar lietošanas mērķi - mobilo sakaru torņu izbūve. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 455,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 21. aprīlim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0205 daļu 0,04 ha platībā,Viļķenes pagastā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālās vērtība 30,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 21. aprīlim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Ķirsīši”, Katvaru pagastā, KN 66520040347, 0.04 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 36.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 11.aprīlim Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt daļu no pašvaldībai piekrītošas lauksaimniecības zemes „Pašvaldība” Vidrižu pagasts, k.n. 66840010266 -0.03 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, mazdārziņa vajadzībām. Kadastrālā vērtība 16.50 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 13.aprīlim. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Kārkli”, Katvaru pagastā, KN 66520050091, 0.9 ha, lauksaimniecības vajadzībām. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 927.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 11.aprīlim Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes Skultes pagastā, KN 66760020086, 6.1 ha, un 66760020087, 0.4 ha, lauksaimniecības vajadzībām. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 4969.00 EUR un 280.00 EUR. Zemesgabalu lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 11.aprīlim Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu “Sudmaliņas”, Katvaru pagastā, KN 66520080113, 4.2 ha, lauksaimniecības vajadzībām. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 3740.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 11.aprīlim Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošu lauksaimniecības zemi Miglas, Vidrižu pagastā, k.n. 66840050345-1.0 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 7.aprīlim. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 66640090142 un 66640090013, 2.7 ha kopplatībā, “Auziņas”, Limbažu pagastā, lauksaimniecībai. Iznomājamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 66640090142 kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi noteikta 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro) , 66640090013 - 791.00 EUR( septiņi simti deviņdesmit viens euro). Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 18.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma
Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6688 004 0124 0,05 ha platībā un 6688 004 0205 0,02 ha platībā,Viļķenes pagastā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamo zemesgabalu kadastrālās vērtības attiecīgi 28,00 EUR un 15,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 24.martam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt “Ozolaines ielas sakņu dārzi” zemes gabala 66010100027 daļu 0.0927 ha platībā Limbažu pilsētas teritorijā. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 16.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Limbažu pagastā, KN 66640030919, 0.1 ha, sakņu dārza vajadzībām. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 10.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 16.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Limbažu pagastā, KN 66640100211, 0.2 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 182.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 16.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6680 001 0350 1,55 ha platībā un 6680 001 0322 1,2 ha platībā, Umurgas pagastā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamo zemesgabalu kadastrālā vērtība attiecīgi 100,00 EUR un 701,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 17.martam. Sīkāka informācija -t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Vidrižu pagastā, KN 66840050346, 1.72 ha, atpūtas vietas izveidošanai un laivu nomai. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 3485.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 9.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66520020175, 4.7 ha, Katvaru pagasta Uzvaras ielā 5. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 4747.00 EUR. Zeme tiks iznomāta bez apbūves tiesībām. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 6. martam Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 1", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1469, Umurgas pagastā, 0,06 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 27. februārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Ceļmeistari", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0260, Pāles pagastā, 1,0 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala daļas kadastrālā vērtība 506,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 28. februārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Viļķene", ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0167, Viļķenes pagastā, 0,04 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala daļas kadastrālā vērtība 15,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 31. janvārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi ierosinājumu iznomāt pašvaldībai piekrītošas lauksaimniecības zemes „Pašvaldība”, Vidrižu pagastā, k.n. 66840010273, daļu 0.09 ha platībā, kadastrālā vērtība ir 70.20 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, sakņu dārza vajadzībām. Iespējami labākam nomas piedāvājumam aicinām interesentus pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 16.janvārim. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv).

 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošu lauksaimniecības zemi „Pašvaldība pie Gūšķiem”, Vidrižu pagastā, k.n. 66840050415, 0.1ha platībā. Kadastrālā vērtība ir 100.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 6.janvārim. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, KN 66520030078, 1.6 ha, lauksaimniecības vajadzībām. Tiks iznomāta tikai daļa no zemes gabala, meža zeme, apmēram 0.5 ha platībā, netiks iznomāta. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 687.00 EUR. Zemesgabala lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 14.decembrim Informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Limbažos, Rīgas ielā 59A, KN 6601 015 0154, 0.1251 ha platībā. Pieteikšanās termiņš - līdz 2016.gada 12. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Centrs", ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0182, Pāles pagastā, 0,96 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala daļas kadastrālā vērtība 364,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 4. novembrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Rimači", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0036, Pāles pagastā, 0,9 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala daļas kadastrālā vērtība 767,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 31.oktobrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Niedres 25", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1630, Umurgas pagastā, 0,0591 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 502,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 12.oktobrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Limbažos, Jūras ielā 69, KN 66010100034, daļu 0.86 ha platībā. Zemes gabals tiek lūgts iznomāt saimnieciskās darbības veikšanai. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 7. oktobrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Ozoliņi", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0162, Pāles pagastā, 1,7 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 1547,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 30. septembrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus Katvaru pagastā, KN 66520050077 un 66520050092 lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabala 66520050077 platība ir 0.9 ha, lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 927.00 EUR. Zemesgabala 66520050092 platība ir 0.9 ha, lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 927.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 19.septembrim Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma
Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu daļas Limbažu pilsētas teritorijā ar mērķi vides reklāmas stendu uzstādīšanai. Zemes gabala Jaunatnes parks, 66010110038, daļu 25 m2 platībā un zemes gabala 66010070061, Stacijas iela, daļu 25 m2 platībā. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 14.septembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes reformas pabeigšanai ieskaitīto zemes gabalu "Pauguri", ar kadastra apzīmējumu 6688 002 0140, Viļķenes pagastā, 0,4 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 364,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 5.septembrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 4", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1480, Umurgas pagastā, 0,048 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 408,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 1. septembrim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala daļu 1050 m2 platībā Limbažu pilsētas teritorijā, Rīgas ielā 28, KN 66010090028, ar mērķi - skvēra labiekārtošana. Kadastrālā vērtība zemes gabala daļai 1050 m2 platībā uz iznomāšanas brīdi ir 2235.00 EUR Zemes gabala lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 24.augustam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Zeme pie Dūņezera dārziem”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6664 003 0854, daļu, blakus esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vajadzībām. Iznomājamā zemesgabala daļas platība ir 550 m2, zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Pieteikšanās termiņš uz iznomājamo zemes gabala daļu - 21.jūlijs. Papildu informācija pa tālr. 22035206. (S. Romeiko, sandra.romeiko@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Lintiņi", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0125, Pāles pagastā, daļu 2,0 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 1434,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 8. jūlijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Līči

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošu lauksaimniecības zemi Līči 1, Vidrižu pagastā, k.n. 66840040182-6.6 ha platībā kadastrālā vērtība ir 496.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 4.jūlijam. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)
 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala “Stienes parks” daļu Skultes pagastā, KN 66760010097, blakus esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vajadzībām. Iznomājamā zemesgabala platība ir 553 m2, lietošanas mērķis 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Pieteikšanās termiņš uz iznomājamo zemes gabala daļu - 5.jūlijs. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma
Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piederošas lauksaimniecības zemes daļas mazdārziņa vajadzībām.

Iznomājamā zemes gabala Vidrižu pagastā „Pašvaldība”, k.n. 66840010273, platība -0.05 ha un kadastrālā vērtība ir 39.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, mazdārziņa vajadzībām.

Iznomājamā zemes gabala Vidrižu pagastā „Pašvaldība”, k.n. 66840010266, platība -0.02 ha un kadastrālā vērtība ir 10.80 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, mazdārziņa vajadzībām.

Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 15. jūnijam. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Zeme pie Atariem", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0190, Pāles pagastā, 0,5 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 46,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties citus interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 3. jūlijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Limbažos, Jūras ielā 69, KN 66010100034, daļu 1.0 ha kopplatībā ( Pielikumā Nr.1). Zemesgabala daļas kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 385.00 EUR. Zemes gabals tiek lūgts iznomāt saimnieciskās darbības veikšanai. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 8.jūlijam.
Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala ar KN 66760010097, daļu 0,05 ha kopplatībā. Zemesgabala daļas kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 25.00 EUR. Zemes gabals tiek lūgts iznomāt blakus esošas ēkas uzturēšanai un apsaimniekošanai. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 8.jūlijam.

Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piederošas lauksaimniecības zemes daļu mazdārziņa vajadzībām.

Iznomājamā zemes gabala Vidrižu pagastā „Pašvaldība”, k.n. 66840010266, platība -0.08 ha un kadastrālā vērtība ir 72.80 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, mazdārziņa vajadzībām.

Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10. jūnijam. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piederošas lauksaimniecības zemes daļu mazdārziņa vajadzībām. Iznomājamā zemes gabala Vidrižu pagastā „Pašvaldība”, k.n. 66840010270, platība -0.03 ha un kadastrālā vērtība ir 27.30 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, mazdārziņa vajadzībām.

Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 8. jūnijam. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv).


 

Noma
Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt divu zemes gabalu daļu Umurgas pagastā. Konkrēti, zemes gabala ar KN 66800040129 daļu 2.43 ha platībā un zemes gabala ar KN 66800050074 daļu 0.45 ha platībā. Nomas mērķis- sakarā ar valsts autoceļa Kocēni-Tūja pārbūvi stāvlaukumu un atbērtņu ierīkošana. Noma paredzēta līdz 2017.gada 30.augustam. Pieteikšanās termiņš uz iznomājamiem zemes gabaliem - 25.maijs. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, Alkas, KN 6652008110 lauksaimniecības vajadzībām. Visa zemesgabala platība ir 14.55 ha, lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Iznomāts tiks 13.7 ha. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 10004.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 1.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus Limbažu pilsētas teritorijā, zemes gabalu pie Meliorācijas, Tīrumu ielas, KN 66010130019, apmēram 12 ha platībā, kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 116736.00 EUR un zemes gabalu Tīrumu ielā 5, KN 66010130030, 6 ha platībā, kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 58368.00 EUR, lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem. Zemes gabalu lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 3.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 14", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1485, Umurgas pagastā, 0,062 ha platībā (bij. Dārzciems). Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi.Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 527,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10.jūnijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)
 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, KN 66520070034 lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabala platība ir 2.3 ha, lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 2093.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 3.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Iespēja nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, KN 66520080095 lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabala platība ir 2.0 ha, lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 1738.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 3.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Limbažu pagastā, pie Lādezera pamatskolas, Skolas ielā 1, KN 66640100147, daļu 0.14 ha apmērā āra trenažieru uzstādīšanai. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10.maijam. Papildu informācija pa tālr.64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Viļķenes centrs", ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124, Viļķenes pagastā, daļu, 0,02 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 10,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piederošus lauksaimniecības zemes gabalus vai to daļas:

0.4 ha Vidrižu pagastā „Mārupes”, k.n. 66840030237. Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 312.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

0.19 ha Vidrižu pagastā „Mārupes”, k.n. 66840030236. Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 173.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

0.9 ha Vidrižu pagastā „Mārupītes”, k.n. 66840030239. Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 900.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

1.0 ha Vidrižu pagastā „Sauleskalni 1”, k.n. 66840030242. Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 780.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

0.3 ha Vidrižu pagastā „Viršupītes”, k.n. 66840030331. Iznomājamais zemes gabals ir daļa no kopējās zemes un kadastrālā vērtība ir 413.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

0.25 ha Vidrižu pagastā „Lazieri”, k.n. 66840030355. Iznomājamais zemes gabals ir daļa no kopējās zemes un kadastrālā vērtība ir 250.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

2.80 ha Vidrižu pagastā „Lazieri”, k.n. 66840030132. Iznomājamais zemes gabals ir daļa no kopējās zemes un kadastrālā vērtība ir 2568.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

1.70 ha Vidrižu pagastā „Grants karjers”, k.n. 66840030231. Iznomājamais zemes gabals ir daļa no kopējās zemes un kadastrālā vērtība ir 1592.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

0.60 ha Vidrižu pagastā „Gatves-4”, k.n. 66840030448. Iznomājamais zemes gabals ir daļa no kopējās zemes un kadastrālā vērtība ir 488.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

5.93 ha Vidrižu pagastā „Gatves-3”, k.n. 66840030211. Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 4729.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām.

Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties un interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10.maijam. Papildu informācija pa tālr.64062295. (I.Ščerbakova, vidrizi@limbazi.lv)

 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Niedres 37", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1623, Umurgas pagastā, 0,056 ha platībā (bij. Dārzciems). Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi.Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 476,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Skultes pagastā, Dzelzceļš, KN 66760080259, daļu 0.32 ha kopplatībā teritorijas sakopšanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 224.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 11. maijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Katvaru pagastā, Sporta laukums, KN 66520040429, daļu 0.01 ha platībā, āra trenažieru uzstādīšanai sportiskām aktivitātēm. Visa zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 2736.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 27.aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalua Katvaru pagastā, Dzelzceļš, KN 66520060043, daļu 1.85 ha kopplatībā teritorijas sakopšanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 2191.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 9. maijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Mežaine 14", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1485, Umurgas pagastā, 0,062 ha platībā (bij. Dārzciems). Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi.Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 527,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties interesentus un pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 2. maijam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Bērzi", ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0133, Pāles pagastā, daļu, 0,05 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 51,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 20.aprīlim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs)


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Limbažu pagastā, Lejaslielvīkuļi, KN 66640090104, efektīvai Lādes ezera apsaimniekošanai. Uz zemes gabala atrodas divas pašvaldībai piederošas būves - atpūtas bāze un noliktava. Zemes gabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, platība- 2.54 ha. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 790.00 EUR. Zemes gabals nomniekam tiks iznomāts tikai Lādes ezera apsaimniekošanai, bez apbūves tiesībām. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 1. maijam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu "Alejas", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0337, Umurgas pagastā, 11,5492 ha platībā (zivju dīķis). Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - zivju resursu papildināšana un ainavas sakārtošana. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 2825,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 11. aprīlim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalus Vidrižu pagastā, Meldri, KN 66840050157 un 66840050158, 4.10 ha kopplatībā, lauksaimnieciskai ražošanai. Abu zemesgabalu nomas iespēja varētu būt pēc 2016.gada 1.aprīļa. Zemesgabalu kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 4010.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 14. martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Kūtiņas", ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0326, Pāles pagastā, daļu, 0,05 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 38,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 15.martam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, Darbnīcas, KN 66520040223, 0.32 ha kopplatībā, graudu un šķeldas pagaidu uzglabāšanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 448.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 9. martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Gustapi 1", ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0248, Pāles pagastā, 5,3 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 4452,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10. martam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala Katvaru pagastā, Pociema skola, KN 66520040452, daļu 0.65 ha kopplatībā lauksaimnieciskai ražošanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 652.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 9. martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Alejas", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0443, Umurgas pagastā, daļu, 0,01 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 16,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 7.martam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabala daļu Limbažos, Mazā Noliktavu ielā 3, KN 66010120039, pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai. Iznomājamā platība 1835 m2. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 2050.00 EUR. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 8. martam. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv ).
 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu "Niedres 38", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1591, Umurgas pagastā (bij. Dārzciemā), 0,06 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 510,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 7. martam. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt nekustamo īpašumu Skultes pagastā „Pavasari”, kadastra Nr. 66760080250, 4.39 ha platībā. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 3070.00 EUR. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām uz 10 gadiem. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 10. martam. Papildus informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).

 


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, Dzelzceļš, KN 66520060043, 3.13 ha kopplatībā teritorijas sakopšanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 2191.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 29. februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, Jaunoškalni, KN 66520040214, 0.2ha kopplatībā lauksaimnieciskai ražošanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 18.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 29. februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu Katvaru pagastā, Jāņkalniņi -1, KN 66520080107, 5.45 ha kopplatībā lauksaimnieciskai ražošanai. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz iznomāšanas brīdi ir 3924.00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 29. februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala "Ganības", ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0343, Umurgas pagastā, daļu 0,06 ha platībā. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - sakņu dārzi. Iznomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība 30,00 EUR. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 24. februārim. Sīkāka informācija - t.29499639 (I. Jakovļevs).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemesgabalu „Rubeņi-8” Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6684 004 0136- 1.0 ha platībā, kadastrālā vērtība 1000.00 eur. Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām. Iespējami labākajam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Zemesgabala plānotā (atļautā) zona Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta teritorijas plānojumā ir lauku zeme. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016. gada 8.februārim, papildus informācija pa tālr. 64062295 (Inese Ščerbakova).


 

Noma

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt zemi ainavas sakopšanai Skultes pagastā, daļu no zemes gabala “Stienes parks”, KN 66760010097, 0.3 ha kopplatībā un daļu no zemes gabala “Pašvaldība pie Sapnīšiem” apmēram 0.2 ha kopplatībā. Iespējami labākam nomas piedāvājumam pašvaldība aicina atsaukties arī citus interesentus. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 1.februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023013. (L.Viļčinska, liga.vilcinska@limbazi.lv).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6652 002 0149, "Lapskalni", Katvaru pagastā, Limbažu novadā,  3,6 ha platībā, ar izmantošanas mērķi -  lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2022. gada 5. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639  (I. Jakovļevs).