(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu; PRECIZĒTS ar Limbažu novada domes 26.09.2013. sēdes lēmumu) 2.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 24.01.2019. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.03.2019. lēmumu)