Nosaukums

Maksas pakalpojumu izcenojumi

1. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)  
2. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)  
3. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)
4. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)  
5. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)  
6. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)
7. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.03.2010. lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)  
8.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. lēmumu)

 
9.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. lēmumu)