Kontakti

bjc [at] limbazi.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 19, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001

Limbažu Bērnu un jauniešu centra Facebook lapa

Limbažu Bērnu un jauniešu centrs

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvas attieksmes veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra galvenie uzdevumi:

 • izstrādāt un īstenot interešu izglītības un metodiskā darba programmas;
 • organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;
 • veidot audzēkņu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;
 • nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs un kultūras pasākumos;
 • īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm;
 • iesaistīt centra darbībā audzēkņus no sociālā riska grupām, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;
 • veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību novadā;
 • organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas, novada un iestādes interešu izglītības pasākumus;
 • izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

 • kultūrizglītības programmu
 • brīvā laika istabas programmu
 • metodiskā darba programmu.

Limbažu Bērnu un jauniešu centra Nodarbību laiki interešu izglītības pulciņiem 2020./2021. mācību gadā

(Nodarbību laiki var mainīties)

N.p.k.

Interešu izglītības programma,
skolotājs

Klašu grupa

Nodarbību laiki

1.

Ģitārspēles pulciņš,
sk. Māris Balodis

 

Trešdiena
13:30 – 17:40

2.

Kapela “Eži”
sk. Sandra Budeviča

Miniezīši I (3,4 gadi)

Otrdiena, 17.00-17:45
Ceturtdiena 17.00-17:45
Piektdiena 18:00-18:40

Mazezīši II (5,6 gadi)

Otrdiena, ceturtdiena
18.00-18:45

Ezīši (1.-2. klase)

Pirmdiena, trešdiena
14:20-15:45

Ežuki (3.-4. klase)

Pirmdiena, trešdiena
17:45-19:15

Pusezīši (5.-7. klase)

Pirmdiena, trešdiena
16:00-17:35

Lielie eži (10.-12.klase)

Otrdiena 15:20-16:45
Piektdiena 16:20-17:45

3.

Deju kolektīvs “Varavīksne”

Taisa Aruma
Raivis Eglītis
Jānis Kokins

Dzeltenā grupa
(3. gadi)

Trešdiena 17:40-18:25

Sudraba grupiņa (4 gadi)

Trešdiena 18:45-19:30

Rozā grupiņa (6 gadi)

Pirmdiena 19:00-20:00
Ceturtdiena 16:30-17:30

Zelta grupiņa (5 gadi)

Otrdiena 17:00-18:00
Ceturtdiena 17:50-18:35

Zaļā grupiņa (1.-2. klase)

Trešdiena 14:00 – 15:30
Piektdiena 14:15-15:45

Oranža grupa
(5.-8.klase)

Otrdiena 18:20-19:55
Piektdiena 16:05-17:40

Sarkanā grupa
(8.-9.klase)

Pirmdiena 17:00-18.30
Trešdiena 15:50-17:20

Zilā grupa (vidusskola)

Trešdiena 19:50-21:25
Piektdiena 18:00-19:35

Gaiši zilā grupa
(sk. T. Aruma)
(1.-2.klase)

Otrdiena 13:30-15:05
Ceturtdiena 13:30-15:05

Violetā grupa
(sk. T. Aruma) (3.-4.klase)

Otrdiena 15:20-16:45
Ceturtdiena 15:20-16:45

4.

Ādas amatniecība
Agnese Graudiņa

1.-9.klase

Trešdiena 13:30-17:40

5.

Skolēnu teātris “Kriksis”
Inta Kalniņa, Džeina Bērziņa

1.-12. klase

Pirmdiena 15.00-18.25
Trešdiena 15:00-18:25

6.

Keramikas pulciņš
Sk. Lilija Brasliņa

1.-12. klase

Pirmdiena 13:30-17:40

7.

Vokālā grupa “Pogas”
Dace Robule

 

Rūči (pirmsskola)

Pirmdienas 17.00-17.30
Trešdiena 17.00-17.30

Āķīši (5-7 gadi)

Pirmdiena 17:45-18:25
Piektdiena 17.00-17:40
17:55-18:35

Pipari (zēnu grupa)

Otrdiena 17:15-17:55
Ceturtdiena 17:15-17:55
18:10-18:50

Punktiņi (2.-4.klase meiteņu grupa)

Pirmdiena 14:30-15:10
Ceturtdiena 14:30-15:10

Balsītes (5.-6.klase meiteņu grupa)

Otrdiena 16:20-17:00
Trešdiena 16:20-17:00
Ceturtdiena 19:00-19:40

Ātraudži (6.-8.klase jauktā grupa)

Pirmdiena 15:40-16:20
16:35-17:15
Otrdiena 15:40-16:20
Trešdiena 15:40-16:20

8.

Vizuālā/vizuāli plastiskā māksla
Zane Skrastiņa

1.-9.klase

Ceturtdiena 13:30-17:40

9.

Ritma grupa (instrumentālā)
Liena Vildere

1.-5. klase

Otrdiena 16:30-18:00
Ceturtdiena 16:30-18:00

10.

Filcēšanas pulciņš
Inta Brikmane

1.-8.klase

Trešdiena 13:30-17:40

11.

Metālapstrādes pulciņš,
Ēvalds Butāns

2.-12.klase

Otrdiena 15:00-19:00

12.

Robotika
Ēvalds Butāns

2.-12.klase

Pirmdiena 15:00-19:00

13.

Droni
Ēvalds Butāns

2.-12.klase

Trešdiena 15:00-19.00

14.

Vizuālās mākslas pulciņš/stikls
Anda Ramāna

1.-12.klase

Ceturtdiena 13.30-19:30

15.

*Trases automodelisms
Dzintars Students

1.-12.klase

Pirmdiena  17:00-17:40
17:55-18:45
Trešdiena   17:00-17:40
17:55-18:45
Ceturtdiena 17:00-17:40
17:55-18:45

16.

Rotaļistaba
Ina Sīle

pirmsskola

Pirmdiena 9:30-12:00
Trešdiena 9.30-12.00

Nodarbības notiek Limbažu BJC telpās.
*Nodarbības notiek Cēsu ielā 34-601.
Sīkāka informācija pa telefonu +371 26111600

Darbinieki

Ilze Žūriņa-Davidčuka

Vadītāja
bjc [at] limbazi.lv