Dagnis Straubergs

Dagnis Straubergs

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
Māris Beļaunieks

Māris Beļaunieks

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Jānis Bakmanis

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks

Artis Ārgalis

Izpilddirektors

Agris Blumers

Izpilddirektora vietnieks

Andris Zunde

Izpilddirektora 2.vietnieks

Aivars Krūmiņš

Izpilddirektora 3.vietnieks