Nosaukums, apstiprināšanas datums un komisijas sastāvs:

(Apstiprināts 16.07.2009.; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 29.05.2014. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Ritums
Komisijas locekļi: Dainis Augusts, Sandra Našeniece, Simona Pīlāga, Māra Runce.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Māris Beļaunieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Didzis Zemmers
Komisijas locekļi: Aiga Briede, Antra Kamala, Ineta Zariņa, attiecīgās struktūrvienības vadītājs, kurā nepieciešams darbinieks.

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Zemmers
Komisijas locekļi: Dainis Jurka, Aigars Legzdiņš, Spīdola Lielmane, Valdis Noriņš, Mārīte Saulīte, Regīna Tamane.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 16.07.2009. lēmumu) 5.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 08.09.2016. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Viļčinska
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Imants Jakovļevs
Komisijas locekļi: Indra Brikmane, Vineta Bundziniece, Ina Martinsone.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.08.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Leons Gerķis
Komisijas locekļi: Ilga Bērziņa, Andris Liepiņš, Dace Tauriņa, Iveta Viziņa
Komisijas sekretāre: Inga Zālīte.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 27.06.2019. lēmumu).

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Leons Gerķis
Komisijas locekļi: Vija Bebriša, Lelde Kiverjaka, Aija Rozīte
Komisijas sekretāre: Ina Martinsone.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Māris Beļaunieks
Komisijas locekļi: Taisa Aruma, Antra Kamala, Ģirts Vilciņš, Ineta Zariņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.03.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.03.2021. lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Graudiņš
Komisijas locekļi: Vineta Bundziniece, Aiva Miškovska, Agris Vēveris, Sintija Bērziņa, Jana Lāce
Komisijas sekretāre: Sintija Bērziņa, Jana Lāce.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.03.2012. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.03.2019. lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Vija Jirgensone
Komisijas locekļi: Elīna Atslēga, Ināra Eņģele, Taiga Plitniece, Zinta Skrastiņa
Komisijas sekretāre: Liene Čečiņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 26.03.2015. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Vija Jirgensone
Komisijas locekļi: Gundars Plešs, Mārīte Saulīte, Ina Sīle
Komisijas sekretāre: Liene Čečiņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.09.2017. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Sigita Upmale
Komisijas locekļi: Vaira Ābele, Baiba Boldāne - Platace, Vija Jirgensone
Komisijas sekretāre: Liene Čečiņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.08.2015. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.03.2019. lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Māris Beļaunieks
Komisijas locekļi: Taisa Aruma, Gundars Plešs, Linda Tauriņa, Mārīte Saulīte
Komisijas sekretāre: Liene Čečiņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.06.2019. sēdes lēmumu) 

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Agris Blumers
Komisijas locekļi: Regīna Aizupe, Dainis Jurka, Zenta Špate, Jānis Zālītis
Komisijas sekretāre: Līga Amoliņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.02.2014. sēdes lēmumu)
Komisijas sastāvs:
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietniece Ineta Zariņa
Limbažu novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists Rūdolfs Pelēkais
NVA Limbažu filiāles EFF projekta "Jauniešu garantija" karjeras konsultante Kristīne Pētersone
Limbažu 3.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Daiga Rudzīte
Limbažu novada ģimnāzijas pedagoģe Kristīne Līsmane
Limbažu novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks Marita Kauliņa
Biedrības "Limbažu lauvas" pārstāve Ilze Millere
Attīstības nodaļas attīstības un projektu koordinatore Klinta Buka
Biedrības "Mēs - Nākotnei" valdes loceklis un Limbažu novada domes deputāts Mārtiņš Aizpurietis
Limbažu novada Jauniešu domes prezidents
Limbažu novada Jauniešu domes viceprezidents.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.07.2020. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Vija Jirgensone
Komisijas locekļi: Gundega Lāce, Antoņina Spridzāne
Komisijas sekretāre: Ilze Lismane.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Agris Blumers
Komisijas locekļi: Imants Jakovļevs, Dace Romberga, Linita Mize, Līga Viļčinska
Komisijas sekretāre: Aiga Briede.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Ainārs Liepiņš
Komisijas locekļi: Inita Gūtmane, Aldis Levins
Komisijas sekretāre: Kristīne Mežapuķe.

Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Agris Blumers
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Māris Beļaunieks
Komisijas locekļi: Melita Cepurniece, Juris Graudiņš, Dace Romberga.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 16.07.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Liāna Plaude
Komisijas locekļi: Ilga Bērziņa, Ilze Meijere, Sanita Mole, Līga Raudiņa.

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Dace Siliņa
Komisijas locekļi: Sarma Kacara, Liene Some Tiesnese, Inga Neimane, Jautrīte Legzdiņa, Liāna Lilenblate – Sipko, Māra Andersone.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.01.2014. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Andis Zaļaiskalns
Komisijas locekļi: Sandis Cīrulis, Māris Beļaunieks, Baiba Martinsone, Diāna Zaļupe
Komisijas sekretāre: Aija Kamala.

(Apstiprināts ar apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas 29.07.2020. sēdes lēmumu)