Pašvaldība Sports
Stadions
Shēma

Tuvākajās dienās tiks uzsākta pirms vairākiem gadu desmitiem izbūvētā stadiona labiekārtošana Limbažos. Tajā aptuveni 4 ha platībā pieejams skrejceļš, tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas bedres, augstlēkšanas, šķēpa mešanas un lodes grūšanas sektori, futbola, tenisa un volejbola laukumi un sporta dienesta viesnīca.

Gadu gaitā stadions ir nolietojies, tas ne fiziski, ne morāli vairs nav atbilstošs mūsdienu sporta standartiem.  Laukumu un celiņu segumi ir bojāti, konstrukcijas nolietojušās, nav ģērbtuvju. Labierīcības ir konteinera tipa pārvietojamās. Nozīmīgākais pēdējo gadu ieguldījums ir 2020. gadā atjaunotais skrejceļa segums.

Siltajā gada sezonā aktivitātes stadionā notiek visas dienas garumā. Sporta stundu norisei to izmanto Limbažu Valsts ģimnāzija un Limbažu vidusskola, treniņus organizē Limbažu novada Sporta skola. Stadionā regulāri tiek organizētas novada un arī plašāka mēroja vispārizglītojošo skolu sporta sacensības. Treniņus stadionā organizē arī citas sabiedrības grupas.

Šobrīd ir noslēgts līgums ar būvuzņēmēju -  SIA “Limbažu ceļi”, un līdz nākamā gada vasarai tiks veikti būvdarbi, nodrošinot lietus ūdens novadīšanas sistēmas un apgaismojuma izbūvi, piebraucamā ceļa un gājēju celiņu pārbūvi, mākslīgā seguma futbola un basketbola 3:3 laukuma, apvienotā tenisa un volejbola laukuma un 2 tenisa laukumu izbūvi, finiša torņa atjaunošanu, tribīņu, tualešu un ģērbtuvju izbūvi, kā arī teritorijas zaļās zonas un apstādījumu izveidi.

Kopējās izmaksas, tajā skaitā būvuzraudzība un autoruzraudzība, plānotas 1 459 502 EUR apmērā. To segšanai saņemts Valsts kases aizdevums 1 313 551 EUR apmērā. Savukārt  145 950,20 EUR tiks nodrošināti no Limbažu novada pašvaldības 2021. Un 2022. gada budžeta līdzekļiem.