Aktualitātes Pašvaldība

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, no 2021.gada 1.jūlija Limbažu novads, Alojas novads un Salacgrīvas novads ir apvienoti vienā administratīvajā vienībā – Limbažu novadā! Vēršam uzmanību, ka iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus var saņemt ierastajā kārtībā, arī speciālistu un iestāžu kontaktinformācija paliek nemainīga.

Atgādinām, ka iedzīvotāji sev interesējošos jautājumus var risināt arī attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību.

Ātri un ērti sazināties ar Limbažu novada pašvaldību var:

  • Zvanot uz Limbažu Klientu apkalpošanas centra tālruņiem 64023003, 28398978;
  • Zvanot uz Alojas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra tālruņiem 28633673, 66954803;
  • Zvanot uz Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centra tālruni 64071973; 
  • Zvanot uz attiecīgās pašvaldības nodaļas vai pagasta pārvaldes tālruni.
  • Rakstot uz e-pastu: info@limbazi.lv, salacgrivas_administracija@limbazi.lv vai alojas_administracija@limbazi.lv
  • Izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus.

Pašvaldības speciālistu un pašvaldības iestāžu kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnēs www.limbazi.lv, www.aloja.lv  un www.salacgriva.lv.