COVID19 Pašvaldība Veselība

Limbažu novada iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt:

Sertifikātu saņemšanas kārtība Klientu apkalpošanas centros

Pirms došanās uz klientu apkalpošanas centru vai informācijas centru, ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

! Vēršam uzmanību, ka digitālo Covid-19 sertifikātu nevar izņemt citas personas – vīra, sievas, cita radinieka vai kaimiņa vietā, ja vien Jūs neesat šīs personas likumiskais pārstāvis. Likumiskie pārstāvji ir vecāki par nepilngadīgajiem bērniem (jāuzrāda dzimšanas apliecība), aizgādņi un aizbildņi - uzrādot attiecīgo dokumentu. Pārējām fiziskām personām ir jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara.

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 ‘’Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’  227. punktu, sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa, sagatavo un izsniedz elektroniski vai papīra formā, ievērojot šādas prasības:

Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa: 

  • elektroniski un lejupielādē tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem; 
  • papīra formā ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju pret Covid-19 vai RNS vai antigēna testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē, vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā. Lai izsniegtu sadarbspējīga sertifikāta izdruku papīra formā, ārstniecības iestādes pārstāvis autentificējas un to pieprasa tīmekļvietnē https://lab.covid19sertifikats.lv, bet valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības pārstāvis – tīmekļvietnē https://pakalpojumucentri.lv;

Fizisko personu reģistrā nereģistrēta persona vai šīs personas likumiskais pārstāvis sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa: 

  • elektroniski un lejupielādē tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, izmantojot ārstniecības iestādes izsniegtu saiti un PIN kodu vai pagaidu piekļuves identifikatoru un paroli;
  • sertifikātu par vakcinācijas faktu – papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju;
  • sertifikātu par testēšanas vai pārslimošanas faktu – papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica testēšanu.

Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnē: www.spkc.gov.lv un www.covid19.gov.lv.

Aicinām būt atbildīgiem, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, un rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību!