Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji:

1. SIA BioVide, juridiskā adrese: Terēzes iela 8 – 3, Rīga, LV – 1012; e-pasts: info@bio-vide.lv

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports

T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

 Renault Master

 JJ-318

 A

 2m3