Statuss:
Atvērts

Limbažu novada pašvaldība aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus iesniegt pieteikumus konkursam “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2021.gadā”.

Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai. Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta laika periodā no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 12.aprīlim. Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

Projekta līdzfinansējumu saņēmušas dažādas biznesa idejas –tehnikas vai iekārtu iegādei, ārpakalpojumu izdevumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, reģistrācijas izmaksas), interneta mājaslapas izstrādei, licenču iegādei, specifiska rakstura datorprogrammu iegādei un darba spēka apmācībai, preču zīmes reģistrācijai, telpu remonta izmaksām (ja telpas tiek nomātas), patentu reģistrācijai, augļu, dārzeņu pārstrādei, dārza mēbeļu, koka konstrukciju un bērnu rotaļu laukumu izgatavošanai, kulinārijas izstrādājumu (tortes, cepumi) izgatavošanai, skaistumkopšanas un pēdu aprūpes pakalpojumu sniegšanai, arborista, mežistrādes pakalpojumu sniegšanai un citas idejas u.c.

Iesniegtos pieteikumus vērtē komisija, kuras sastāvā ir Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes reģiona vadītāja, SIA „Krogzeme” valdes loceklis, IK „ROTĀ” īpašniece, SIA „Latvia Timber International” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Siguldas biznesa inkubatora vadītāja.

Sagatavojot pieteikumu par interesējošiem jautājumiem, aicinām sazināties ar uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri un pieteikties individuālām konsultācijām: tālruņa numurs: +371 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv

Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu novada konsultatīvo uzņēmēju padomi.
Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai.
Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta laika periodā no 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 29.maijam.
Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

Par konkursā iesniegtā komercdarbības projekta atbalstāmām tiek noteiktas pretendenta izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes izmaksām:

 1. specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi;
 2.  ārpakalpojumu izdevumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, komersanta reģistrācijas izmaksas.);
 3. interneta mājaslapas izstrādi;
 4. licenču iegādi;
 5. specifiska rakstura datorprogrammu iegādi;
 6. specifiska rakstura darba spēka apmācību;
 7. preču zīmes reģistrāciju;
 8. telpu remontu izmaksas, ja ir telpu nomas līgums;
 9. patentu reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē;
 10. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas komisija balsojot).


Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:

 • cauršūts (caurauklots) konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2020.gadā”” un personīgi iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese.
 • konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2020.gadā””, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv.


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri, tālruņa numurs +371 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv.

Iesniegtās biznesa idejas vērtēs konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2020. gadā” vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

 1. Ģirts Ieleja, Limbažu novada pašvaldība, Attīstības nodaļas vadītājs;
 2. Aigars Legzdiņš, „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” SIA, Limbažu konsultāciju biroja vadītājs;
 3. Andris Bērzkalns, „Madara 93” SIA, valdes priekšsēdētājs;
 4. Aija Ošāne, „EkoDārzs” SIA, valdes priekšsēdētāja;
 5. Kaspars Mežapuķe, „Virte Tehnoloģijas” SIA, valdes priekšsēdētājs;
 6. Gundega Vanaga-Janberga, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Siguldas biznesa inkubatora vadītāja.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un atbalstītu Limbažu novada iedzīvotāju iniciatīvu veidot savu biznesu, Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu novada konsultatīvo uzņēmēju padomi jau ceturto gadu izsludina konkursu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2018. gadā”.

Līdz šim pašvaldības līdzfinansējumu saņēmušas 18 biznesa idejas – zemeņu audzēšana, augļu, dārzeņu pārstrāde, dārza mēbeļu, koka konstrukciju un bērnu rotaļu laukumu izgatavošana, kulinārijas izstrādājumu (tortes, cepumi) izgatavošana, skaistum kopšanas un pēdu aprūpes pakalpojumu sniegšana, arborista, mežistrādes pakalpojumu sniegšana un citas idejas.

Konkursā ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 3000 EUR. Konkursa finansējums tiek piešķirts tehnikas vai iekārtu iegādei, ārpakalpojumu izdevumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, reģistrācijas izmaksas), interneta mājaslapas izstrādei, licenču iegādei, specifiska rakstura datorprogrammu iegādei un darba spēka apmācībai, preču zīmes reģistrācijai, telpu remonta izmaksām (ja telpas tiek nomātas), patentu reģistrācijai u.c.

Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt no šī gada 1. marta līdz 30. novembrim.

Cauršūts (caurauklots) konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2018.gadā”” un personīgi vai pa pastu iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālistu Agri Vēveri, tālruņa numurs +371 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv.

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” II kārtu. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Limbažu novada pašvaldību par finansējuma saņemšanu komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.

Konkursa īstenošanai apstiprināts finansējums 6 000,00 EUR, vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2017.gada 3.jūlija līdz 2017.gada 1.augustam.

Kontaktpersona ir Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālists Agris Vēveris, tālruņa numurs +371 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv.


Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Limbažu novada pašvaldību par finansējuma saņemšanu komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.

Konkursa īstenošanai apstiprināts finansējums 15 000,00 EUR, vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 2.maijam (gadījumā, ja konkursam paredzētais finansējums netiek iztērēts, tad 2017.gada otrajā pusgadā tiek izsludināta konkursa otrā kārta vai jauns konkurss).

Kontaktpersona ir Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālists Agris Vēveris, tālruņa numurs +371 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv.

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”. Konkursu rīko Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu novada konsultatīvo uzņēmēju padomi. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai.

Konkursa īstenošanai apstiprināts finansējums 15 000,00 EUR apmērā no Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 2.maijam (gadījumā, ja konkursam paredzētais finansējums netiek iztērēts, tad 2016.gada otrajā pusgadā tiek izsludināta konkursa otrā kārta vai jauns konkurss).

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Limbažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējusi persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Limbažu novadā, ja tiks pieņemts lēmums par pašvaldības finansējuma piešķiršanu.

Pretendents nedrīkst būt esošs komersants vai īpašnieks komercuzņēmumam.

Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR.

Papildus informācija un konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu pa tālruni +371 28350218 vai e-pastu: agris.veveris@limbazi.lv (Agris Vēveris, uzņēmējdarbības konsultants).

Limbažu novada pašvaldība aicina piedalīties konkursa „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” II kārtā. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.

Konkursa pieteikumu iesniegšana: no 2015. gada 1. septembra līdz 2015. gada 30. septembrim. Lai saņemtu papildu informāciju un konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu, aicinām sazināties ar uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri (mob.tālr. +371 28350218, e-pasts: agris.veveris@limbazi.lv).

Konkursa II kārtas īstenošanai apstiprināts finansējums 6119,00 EUR apmērā. Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR.Limbažu novada pašvaldība aicina piedalīties konkursā „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.

Konkursa pieteikumu iesniegšana: no 2015.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam. Lai saņemtu papildu informāciju un konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu, aicinām sazināties ar uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri (mob.tālr. +371 28350218, e-pasts: agris.veveris@limbazi.lv)

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Limbažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējis jaunietis vecumā no 18 – 30 gadiem, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Limbažu novadā, ja tiks pieņemts lēmums par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu. Pretendents nedrīkst būt komersants vai jau esoša komercuzņēmuma īpašnieks.

Vienam Konkursa uzvarētājam Pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000 eiro. Konkursa īstenošanai apstiprināts finansējums 20 000 eiro apmērā no Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par Konkursā iesniegtā komercdarbības projekta atbalstāmām tiek noteiktas Pretendenta izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes izmaksām:

 • specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi;
 • ārpakalpojumu izdevumiem:
 • grāmatvedības;
 • juriskonsulta;
 • komersanta reģistrācijas izmaksas.
 • interneta mājas lapas izstrādi;
 • licenču iegādi;
 • specifiska rakstura datorprogrammu iegādi;
 • specifiska rakstura darba spēka apmācību;
 • preču zīmes reģistrāciju;
 • telpu remontu izmaksas, ja ir telpu nomas līgums;
 • patentu reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas komisija balsojot).

Par Konkursā iesniegtā komercdarbības projekta neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas izmaksas, kas Pretendentam radušās pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas, kā arī konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas un darba alga.

Konkursa vērtēšanas komisija nepiešķir finansējumu un noraida Pretendenta Konkursa pieteikumu, ja no Konkursa pieteikuma izriet, ka iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem un vajadzībām.

Viens Pretendents vai Pretendentu grupa var iesniegt neierobežotu Konkursa pieteikumu skaitu komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā.

Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:

- cauršūts (caurauklots) Konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”” un personīgi iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, iesūtot papildus Konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv . Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese.

- Konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā””, iesūtot papildus Konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv .

Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:

 • aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums);
 • aizpildītas komercdarbības projekta apraksta (2.pielikums) finanšu prognožu lapas un naudas plūsma;
 • esošā/plānotā komersanta kompetences un Pretendenta dzīves un darba apraksts;
 • nodomu protokols par lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbības projekta īstenošanas vietai vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti par komercdarbības projekta īstenošanas vietu.

Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu apstiprina ar Limbažu novada domes sēdes lēmumu.