Statuss:
Noslēdzies
Estonia_Latvia

„Development of cooperation between Estonian- Latvian youth hobby modelists”, EST-LAT, id. Nr. EU 38808 /Sadarbības veidošana starp Latvijas un Igaunijas jaunajiem auto modelistiem"

Mērķis: Projekta laikā paredzēts izbūvēt automodelisma trases Sindi (Igaunija) un Limbažos (Latvija), kā arī organizēt pieredzes apmaiņas braucienus, kuru laikā tiekas skolēni, lai iepazītu kaimiņzemes kultūru un apgūtu automodelisma modeļu un trases lietošanas specifiku.

Vadošais partneris: Sindi pašvaldība (Igaunija)

Partneris: Limbažu novada pašvaldība (Latvija)

Prioritāte: 3. 3: Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas

Atbalsta virziens 3.2: Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana

Projekta realizācijas laiks no 14.09.2011.-13.03.2013.

Kopējais projekta budžets: 33 970.00 EUR

ERAF līdzfinansējums: 28 875.00 EUR

Vadošā partnera kontaktpersona: Johannes Mets - johannes.mets@mail.ee

Partnera kontaktpersona: Ilze Millere - ilze.millere@limbazi.lv


Trases automodelisms ir tehnisks sporta veids, kur dalībnieki sacenšas ar pašizgatavotiem miniatūriem, elektriski vadāmiem automobiļu modeļiem (mērogā 1:24 vai 1:32), kuri brauc pa speciāli izveidotu trasi ar īpašām rievām jeb sliedēm. Šī aizraušanās jauniešu vidū Latvijā ir ieguvusi lielu popularitāti un ar to iespējams nodarboties ne tikai Rīgā, bet arī Valmierā, Ventspilī, Mazsalacā, Jelgavā, Daugavpilī un vairākās citās pilsētās.

Projektā abās pašvaldībās paredzēts izbūvēt trasi 4 x 9 m, kā arī nodrošināt bērnu un jauniešu apmācības šajā nodarbē. Iniciatīva šāda projekta īstenošanai Limbažos nākusi no limbažnieka Ivara Ramaņa, kurš auto modelismā darbojies jau 40 gadus un bijis pieckārtējs Padomju Savienības čempions. 2014. gadā pasaules čempionātu plānots organizēt Latvijā un Limbaži ir vieni no kandidātiem, lai pēc jaunās trases izbūves tas notiktu Limbažos.

Nr. Preses izdevums Datums Raksta nosaukums Raksta saturs
5. Mājas lapawww.saulkrasti24.lv 31.10.2012. Limbažos par vairāk nekā 7000 latu uzstādīs automodelisma trasi(skatīt) Par projekta aktivitātēm
4. Informatīvais izdevums „Limbažu novada ziņas” Augusts, 2012 Limbažnieki piedalās automodelisma trases atklāšanā Igaunijā Par dalību trases atklāšanā Sindi
3. Laikraksts „Auseklis” 17.08.2012. Igauņu un limbažnieku sadarbība automodelisma projektā turpinās (skatīt) Par dalību trases atklāšanā Sindi
2. Mājas lapa www.limbazi.lv 21.09.2011. Noslēgts līgums par automodelisma attīstību Limbažos un Sindi (skatīt) Par līguma noslēgšanu
1. Laikraksts „Auseklis” 27.09.2011. Limbažos sadarbībā ar Sindi attīstīs automodelismu Par līguma noslēgšanu
automodelisma auto