Datums 15. janvāris, 2022
Laiks12.00
Vieta Brīvzemnieku pagasts
prata mezgis 2022

Erudīcijas spēļu “PRĀTA MEŽĢIS 2022”

Nolikums

Moto: Draudzīga sāncensība radošos uzdevumos.

Mērķis:

Popularizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem, popularizēt aktīvu, radošu dzīvesveidu. Četru spēļu kārtu rezultātā noskaidrot atjautīgāko un erudītāko komandu Brīvzemnieku pagastā.

Norises vieta un laiki:

Puikules tautas namā.

1.kārta – 15.janvārī plkst.12:00 – apm.15:00

2.kārta – 12.februārī plkst.12:00 – apm.15:00

3.kārta – 12.martā plkst.12:00 – apm.15:00

4.kārta – FINĀLS – 9.aprīlī plkst.12:00

Organizatori:

Puikules tautas nams un biedrība “Attīstība plus”.

Informācija: tālr. 26675416; e-pasts: Puikules.tn@limbazunovads.lv

Dalībnieki:

Spēlē var piedalīties ikviena komanda, kurā dalībnieku skaits ir no 2 (divi) līdz 5 (pieci). Pieteikumu aizpilda brīvā formā, norādot dalībnieku vārdus, komandas nosaukumu, kapteini un vietu, no kurienes ir komanda, e-pasta adresi. Komandu sastāvos var veikt dalībnieku maiņu spēļu kārtās. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienas komandas sastāvā. Spēlē var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri ir reģistrējušies. Dalībnieki vecumā no 18+.

Reģistrācija:

Komandu pieteikšanās visām kārtām spēlē notiek, aizpildot pieteikumu: 

1.kārtai – līdz 14.janvāra plkst.12:00

2.kārtai – līdz 11.februāra plkst.12:00

3.kārtai – līdz 11.marta plkst.12:00

4.kārtai – FINĀLAM – līdz 8.aprīļa plkst.12:00

Pēc pieteikuma saņemšanas katrai komandai elektroniski tiek nosūtīts apstiprinājums ar kārtas nr.

Pieteikumu var aizpildīt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: Puikules.tn@limbazunovads.lv vai klātienē, iepriekš sazinoties pa tālr.26675416.

Dalības maksa:

Dalības maksa 5 EUR no komandas. Var samaksāt, iepriekš sazinoties pa tālr.26675416,  vai 2 stundas pirms spēlēm Puikules tautas namā.

Spēles apraksts:

Katrā kārtā tiek izspēlēti 10 (desmit) raundi.

Katrā raundā ir 5 (pieci) jautājumi vai uzdevumi.

Katrā raundā pēc jautājumu nolasīšanas komandai tiek dots laiks 1 (viena) minūte atbildēm.

Katrā spēlē visas komandas uz jautājumiem atbild rakstiski.

Atbildes tiek rakstītas uz atbilžu lapiņām un nodotas spēles vadītājam. Katram raundam ir paredzēta atsevišķa lapiņa.

Pēc piektā raunda ir pārtraukums 15 minūtes.

Tēmas izvēlas organizatori.

Pēc 10. raunda komandu iegūtie punkti tiek saskaitīti un komanda ar lielāko punktu skaitu kļūst par kārtas uzvarētāju.

Par katru pareizu atbildi tiek iegūti 2 punkti. Organizatoriem ir tiesības piešķirt arī 1 punktu par daļēji pareizu atbildi.

3. un 9.raunds ir “mīnusu raundi”. Par katru neatbildētu jautājumu vai nepareizi atbildētu jautājumu tiek iegūti “-2” punkti.

Finālisti tiek noteikti summējot visās 4 (četrās) spēļu kārtās iegūtos punktus.

Vienā kārtā maksimālais punktu skaits ir 100 (viens simts).

Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu, summējot visās 4 kārtās iegūtos punktus. Maksimāli iespējami 400 (četri simti) punkti. Nav obligāti jāpiedalās visās kārtās.

Vienāda kopvērtējuma punktu skaita gadījumā, komandas tiek sakārtotas reģistrēšanās secībā.

Spēles laikā dalībniekiem aizliegts izmantot palīglīdzekļus (telefonus, planšetes, datorus, grāmatas, palīdzību no līdzjutējiem u.c.)

Ja komanda uzskata, ka kāds punkts nav ieskaitīts pareizi, tad to var apstrīdēt spēļu dienā un organizatoriem ir tiesības mainīt lēmumu par piešķirto punktu skaitu.

Katra spēle ilgst aptuveni 3 stundas.

Līdzjutēji:

Katrā spēlē tiek izspēlēti 2 (divi) jautājumi līdzjutējiem.

Apbalvošana:    Pēc Fināla spēles.

Balvas no pasākuma atbalstītājiem.

Citi noteikumi:

Šo noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Spēles dalībniekiem. Reģistrēšanās Spēlē tiek uzskatīta kā katra dalībnieka piekrišana šiem noteikumiem. Reģistrējoties un piedaloties Spēlē, dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis spēles noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Reģistrējoties Spēlei dalībnieki piešķir organizatoriem tiesības izmantot visus foto un video materiālus publicitātes nolūkiem (sociālajos tīklos, reklāmas kampaņas, pasākuma atskatos, e-pastu izsūtnēs u.c.).

Organizatoriem ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šo Nolikumu, lai nodrošinātu projekta galveno mērķi – saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iespēju iesaistīties un spēlēt visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties.

Organizatori patur tiesības noteikt maksimālo komandu skaitu.

 

Spēles notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus!