Izglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde

2021.gada 27. maija domes sēdē tika veikti grozījumi 25.februāra lēmumā „Par Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras mēnešos”, precizējot Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas grupu darba laiku 2021.gada vasaras mēnešos.