Pašvaldība Izglītība
Alojas skola

Alojas Ausekļa vidusskolas lielā skola tika pieteikta nominācijai Pārbūve. Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūves projektu pasūtīja Alojas novada dome. Projekta autore ir Ija Rudzīte. Pārbūves darbus veica pilnsabiedrība “SAN - Nami”, ko veido SIA “Valmieras būvnieks” un SIA “Sanart”, būvuzraudzību veica Aivars Žagars, bet projektētāji – konstruktori bija SIA “Kroks R”.

Skates “Gada labākā būve” mērķis ir paaugstināt būvniecības procesa kvalitāti, popularizējot izcilākos objektus un nozares labās prakses piemērus Latvijā un ārzemēs, atbalstīt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti, uzteikt un motivēt nozares profesionāļus augstiem sasniegumiem, izceļot būvniecības procesa gala rezultātu – sabiedrībai noderīgu un vidē iederīgu būvi, infrastruktūras objektu, ainavas labiekārtojumu u. tml.

Skati organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 14 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS „Valsts nekustami īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un nozares žurnālu Būvinženieris.

Foto: Laimonis Mangulsons