Pašvaldība Sports Izglītība
Sporta skolas ēka

Ņemot vērā, ka 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā noteiktais administratīvi teritoriālais iedalījums, un jaunveidojamā novada sastāvā iekļaujas Salacgrīvas novada pašvaldība, Limbažu novada dome 29. jūlija sēdē veica izmaiņas Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nosaukumā, kā arī apstiprināja jaunu nolikumu. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai noteikts nosaukums – “Limbažu novada Sporta skola”. Uz Limbažu novada Sporta skolas darbību vairs neattiecas arī iepriekš noteiktā pārraudzība ar Limbažu un Salacgrīvas novadu Uzraudzības padomes starpniecību.

Atgādinām, ka Limbažu novada Sporta skola īsteno šādas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

 • basketbolā, programmas kods 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;
 • volejbolā, programmas kods 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;
 • futbolā, programmas kods 20V 813 00 1;
 • smaiļošanā un kanoe, programmas kods 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;
 • vieglatlētikā, programmas kods 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;
 • dambretē, programmas kods 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;
 • burāšanā, programmas kods 20V 813 00 1;  30V 813 00 1.

Mācību gads sporta skolā sākas katra gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31. augustā. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1. – 30.septembrim.

Plašāka informācija par iespējām apgūt kādu no sporta skolas izglītības programmām pieejama tīmekļa vietnē http://sportslimbazisalacgriva.lv

Plašāka informācija par iespējām apgūt kādu no sporta skolas izglītības programmām pieejama tīmekļa vietnē http://sportslimbazisalacgriva.lv

Limbažu novada Sporta skola profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai izmanto šādas sporta bāzes:

SIA „Olimpiskais centrs „Limbaži””:

 • Sporta halle - Parka iela 36, Limbaži;
 • Stadions - Sporta iela 3, Limbaži; 
 • Airēšanas bāze – Lielezera iela 33, Limbaži; 
 • Peldbaseins - Jaunatnes iela 4a, Limbaži. 

Liepupes pamatskola:

 • 3 kabineti dambretes apmācībai;
 • Sporta zāle, āra laukumi – „Veiksmes”, Liepupe, Liepupes pagasts.

Salacgrīvas vidusskola:

 • Sporta zāle;
 • Kabinets dambretes apmācībai - Pērnavas iela 31, Salacgrīva.

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola:

 • Sporta zāle, āra laukumi – Parka iela 12, Ainaži.

Limbažu vidusskola:

 • Sporta zāle - Parka iela 38, Limbaži.

Salacgrīvas Sporta un atpūtas komplekss “Zvejnieku parks”:

 • Sporta komplekss un stadions – Sporta iela 6, Salacgrīva.

SIA “Kuivižu osta”:

 • Jahtkluba ēka - Pērnavas iela 49 a, Salacgrīva.

Salacgrīvas ostas pārvalde “Bura”:

 • Ostas iela 6, Salacgrīva.