Izglītība
Limbažu novada speciālā pamatskola

Limbažu novada speciālā pamatskola jaunajā mācību gadā piedāvā apgūt:

Pirmsskola

  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar dažādiem mācību traucējumiem (01015611)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (01015711)

Pamatskola

  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālā izglītība

  • profesionālās pamatizglītības programma – ēdināšanas pakalpojumi (22811021) (piešķiramā kvalifikācija – virtuves darbinieks)
  • profesionālās pamatizglītības programma – kokizstrādājumu izgatavošana (22543041) (piešķiramā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs)

Kvalitatīvai programmu realizēšanai skola nodrošina atbalsta pasākumus: logopēdu, psihologu, skolas medmāsu, fizioterapeitu, sociālo pedagogu, Kanis terapiju (nodarbības kopā ar apmācītiem suņiem), mākslas terapiju, baseina apmeklējumus. Līdzās pirmsskolas grupiņai ir iekārtota Sajūtu telpā, kurā bērni var rotaļāties ar IGLY klučiem, ienirt bumbu baseinā, trenēt savas pēdiņas soļojot pa dažādu faktūru sajūtu paklājiem, mākslinieciski izpausties uz krāsu gaismu molbertiem. Kopā ar speciālistu dodas uz Sensoro telpu, kur gaismas staru, mūzikas, zvaigžņu segas un citu gaismas objektu ietvarā notiek sensorās nodarbības.

Mācību darbs grupiņā tiek organizēts interešu centros (atbilstoši kompetenču izglītībai), kur izlikti uzskates materiāli, atgādnes, atbilstoši metodiskie materiāli, atbilstošās spēles un rotaļlietas. Ļoti lielu interesi un aizrautību bērnos izsauc darbs pie interaktīvās tāfele. Ikdienas darbošanās procesā tiek izmantota krāsainā smilšu kaste, dažādi Montesorī interešu centri – rotaļlietas, spēļu virtuve, dažādu veidu konstruktori, daudzveidīgas attīstošās spēles, pedāļauto, u.c., uzmanību piesaistošas un aizraujošas lietas. Daudz laika pirmsskolas grupiņa pavada ārā – svaigā gaisā, pastaigājoties un spēlējoties gleznainajā dabā skolas apkārtnē.

Katrs bērns savā attīstībā un izaugsmē ir savādāks. Katram ir savas iespēju un prasmju robežas. Ar savu darbu mēs radām bērniem vidi, kurā viņš jūtas saprasts, atbalstīts, gaidīts un attīstīties atbilstoši savām spējām.

Lai pilnvērtīgāk attīstītu skolēnu prasmes un spējas, tiek piedāvāti daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi.

Katru mācību dienu tiek nodrošināts skolas skolēnu autobuss no Limbažiem uz skolu un atpakaļ. Bet, ja ir nepieciešamība, skola piedāvā labiekārtotu skolas internātu, kur 4 reizes dienā var baudīt gardu ēdienu, bērnus pieskata un aprūpē sirsnīgas auklītes (pedagoga palīgi).

Ja esam Jūs ieinteresējuši, vai esam Jums nepieciešami, daudz vairāk informācijas Jūs varat atrast skolas mājaslapā www.lnsp.lv un facebook kontā Limbažu novada speciālā pamatskola, kā arī sazinoties pa mājaslapā norādītajiem kontakttālruņiem.

Uz tikšanos Limbažu novada speciālajā pamatskolā (ievērojot visas valstī noteiktās COVID-19 ierobežošanas drošības prasības)!