COVID19 Pašvaldība Veselība
pasvaldiba

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, valdība apstiprinājusi izmaiņas rīkojumā par ārkārtējo situāciju, no 21. oktobra līdz 14. novembrim (ieskaitot) ieviešot stingrākus drošības pasākumus.

Ievērojot Ministru kabineta rīkojumu, Limbažu novada pašvaldība pakalpojumus līdz 14. novembrim (ieskaitot) sniedz daļēji attālinātā režīmā. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar valdības lēmumu, apmeklētājiem slēgtas kultūrvietas – muzeji, bibliotēkas, kultūras nami un centri.

Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, klātienē apmeklētājus pieņems tikai Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centri un Dzimtsarakstu nodaļa. Limbažu novada pašvaldības kase klātienē būs pieejama noteiktos laikos:

 • Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centri klātienes pakalpojumus sniedz tikai tiem apmeklētājiem, kuriem līdzi ir personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un derīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (izņēmums ir tie apmeklētāji, kuri pašvaldību apmeklē, lai saņemtu digitālo Covid-19 sertifikātu).
 • Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa klātienē nodrošina tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt un pieprasīt nav iespējams. Laulību reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.
 • Limbažu novada pašvaldības kase, Rīgas ielā 16, Limbažos, apmeklētājus klātienē pieņems:
  • 29.oktobrī no plkst.9.00 līdz 14.00
  • 1.novembrī no plkst.9.00 līdz 16.00
  • 8.novembrī no plkst.9.00 līdz 16.00

Iedzīvotāji sev interesējošos jautājumus var risināt attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību. Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, ar elektronisko parakstu, izmantojot pasta pakalpojumus vai ar portāla www.latvija.lv pieejamā e-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” starpniecību.

Ātri un ērti sazināties ar Limbažu novada pašvaldību var:

 • Zvanot uz Limbažu Klientu apkalpošanas centra tālruņiem 64023003, 28398978;
 • Zvanot uz Alojas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra tālruņiem 28633673, 66954803;
 • Zvanot uz Salacgrīvas administrācijas klientu apkalpošanas centra tālruni 64071973;
 • Zvanot uz attiecīgās pašvaldības nodaļas vai pagasta pārvaldes tālruni;
 • Rakstot uz e-pastu: pasts@limbazi.lv, salacgrivas_administracija@limbazi.lv vai alojas_administracija@limbazi.lv;
 • Izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus.

Pašvaldības speciālistu un pašvaldības iestāžu kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnēs www.limbazi.lv, www.aloja.lv  un www.salacgriva.lv.

Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnē: www.spkc.gov.lv un www.covid19.gov.lv.

Aicinām būt atbildīgiem, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, un rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību!

Atgādinām, ka no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, Latvijā uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības.