Apbalvojumi

Augstākais Limbažu novada pašvaldības apbalvojums Limbažu pilsētas, Limbažu pagasta, Vidrižu pagasta, Skultes pagasta, Umurgas pagasta, Katvaru pagasta, Pāles pagasta un Viļķenes pagasta teritorijā ir “Goda novadnieks”, iedzīvotājus var izvirzīt arī apbalvojumam “Gada cilvēks”, Atzinības raksts un Pateicības raksts. Apbalvojumi tiek pasniegti ar mērķi godināt iedzīvotāju ieguldījumu sabiedrības labā, novada attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī nopelnus citās Limbažu novadam nozīmīgās darbības jomās.

Līdz šim apbalvojumu GODA NOVADNIEKS saņēmuši: Pedagoģe, horeogrāfe, kultūras darbiniece Taisa Aruma, bijusī Limbažu rajona konsultāciju biroja vadītāja, sieviešu organizācijas "Saulessvece" vadītāja Astrīda Mangale, Ausekļa Limbažu teātra režisore Inta Kalniņa, nu jau aizsaulē aizgājušais Limbažu Mūzikas skolas direktors, Starptautiskā akordeonistu festivāla dibinātājs Viktors Ņikandrovs, Viļķenes pagasta pensionāru biedrības “Saknes” vadītāja Aija Ozoliņa, SIA “Limbažu Tīne” vadītājs Jānis Krasovskis, SIA “Madara 93” īpašnieks Andris Bērzkalns, mūzikas pedagogs Egons Beitiks, Limbažu muzeja krājuma glabātāja, novadpētniece Rasma Noriņa, smaiļošanas un kanoe treneris Genādijs Zujevs, ārsts, novadpētnieks Tālivaldis Apinis, SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs, novadpētniece Daina Čakste, LPKS “Pienene KT” valdes priekšsēdētāja Astrīda Pauliņa, SIA “Limbažu slimnīca” valdes locekle Gunta Ozola, novadpētniece Aija Baumane, ārsts Ilgarts Āboltiņš, SIA “N.Bomja maiznīca “Lielezers”” vadītāja Lāsma Bome un Limbažu novada Sporta skolas direktore Diāna Zaļupe.

Goda novadnieks
Apbalvojumu “GODA NOVADNIEKS” piešķir par mūža ieguldījumu vai sevišķiem nopelniem Limbažu novada attīstībā. Kopā ar balvu tiek pasniegta naudas balva 150 EUR apmērā.

Gada cilvēks
Apbalvojumu “GADA CILVĒKS” piešķir par nopelniem vai īpašu ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā, sabiedrības drošības nodrošināšanā, vai citā nozarē viena gada periodā. Kopā ar balvu tiek pasniegta naudas balva 100 EUR apmērā.

Atzinības raksts
Apbalvojumu “ATZINĪBAS RAKSTS” piešķir juridiskām vai fiziskām personām par darbības atzinīgu novērtējumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā, sabiedrības drošības nodrošināšanā, uzņēmējdarbībā, kā arī par varonīgu rīcību, par atsevišķu pašvaldības uzdevumu kvalitatīvu veikšanu, lietišķu sadarbību, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā.

Pateicības raksts
Apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” piešķir juridiskām vai fiziskām personām par aktīvu saimniecisko darbību, individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem sacensībās, konkursos, skatēs, projektos un citos gadījumos.

Kā pieteikt pretendentus apbalvojumiem?
Apbalvojuma ierosinājumam jābūt noformētam rakstveidā un ierosinātāju parakstītam.
Ierosinājumā jānorāda šāda informācija:

 • par apbalvojamo fizisko personu: vārds, uzvārds, amats vai nodarbošanās, dzīvesvietas adrese un/vai kontakttālrunis;
 • par apbalvojamo juridisko personu: nosaukums, darbības vietas adrese, darbības virziens;
 • par apbalvojamo kolektīvu: kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds, uzvārds;
 • motivēts pamatojums un īss nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot pretendentu.

Par ierosinātāju jānorāda:

 • fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontakttālrunis;
 • amatpersonām – vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis;
 • juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersonas dati un kontakttālrunis.

Ierosinājumam papildus var pievienot arī citu personu atsauksmes un citus materiālus par apbalvojamo personu.

Kas var iesniegt pieteikumu?
Motivētu ierosinājumu apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīgi iesniegt:

 • Sabiedriskās organizācijas un kapitālsabiedrības, kuru juridiskā adrese ir Limbažu novadā, vai to teritoriālās struktūrvienības, kuras darbojas Limbažu novadā;
 • Iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas);
 • Domes deputāti;
 • Izpilddirektors;
 • Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji.

Kur iesniegt pieteikumu?
Parakstītu iesniegumu apbalvojuma piešķiršanai var iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
 • Personīgi iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos vai vietējās pagastu pārvaldēs;
 • Nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi: pasts@limbazi.lv vai dome@limbazi.lv

Ierosinājumus Limbažu novada pašvaldības apbalvojumiem Limbažu pilsētas, Limbažu pagasta, Vidrižu pagasta, Skultes pagasta, Umurgas pagasta, Katvaru pagasta, Pāles pagasta un Viļķenes pagasta teritorijā var iesniegt līdz 2021. gada 20. oktobrim. Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos!

Vēršam uzmanību, ka šogad katrā teritorijā vēl tiek saglabātas līdzšinējās apbalvojumu pasniegšanas tradīcijas!

Pieteikuma veidlapa: