Izglītība
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Viļķenes skolas vēsture veidojusies triju gadsimtu garumā. Pirms 150 gadiem Viļķenes pagasta skola uzcelta uz Rīgas pilsētas dāvinātā gruntsgabala. Tajā bija viena klases telpa un divas istabas skolotāja dzīvoklim. Šo 150 gadu laikā skola pamatīgi mainījusies.

Iepazīšanās ar skolas muzeja krājumiem dod iespēju uzzināt par 1933. gadā uzsāktās skolas baltās ēkas būvi, par skolas jaunās ēkas nodošanu skolēnu rīcībā 1962. gadā, par 1871. gadā būvētās skolas ēkas kapitālu pārbūvi, kas deva iespēju izveidot plašu internātu, kur nedēļu pavadīja bērni, kuri dzīvoja attālāk no skolas. Ikvienam būs interesanti uzzināt, kādu vēstījumu nākošajām paaudzēm Viļķenes pagasta administrācija, būvnieki un klašu kolektīvi 2008. gada 9. maijā guldīja Viļķenes gadsimta būves (Limbažu rajona laikraksta “Ausekļa” definējums) – sporta halles pamatos.

Skolas muzejā atrodami skolotāju un skolēnu atmiņu stāsti par savu pavadīto laiku šajā skolā, daudz senu fotogrāfiju, kas vēsta par visdažādākajiem notikumiem mācību iestādē, muzejam dāvāti dokumenti kā pagātnes liecības par to, kā mainījusies izglītības joma Latvijā dažādu valsts varu paspārnē.

Skolēnu izstrādātie zinātniski pētnieciskie darbi un citi vēsturiskie materiāli dod ikvienam iespēju iepazīt gandrīz neticamo skolas karoga stāstu, skatīt pašu pulkveža Brieža fonda 1939. gadā dāvāto karogu, kurš pēc 50 gadu prombūtnes 1993. gadā atgriezās skolā.

Muzeja padomju laika ekspozīcija atsauks atmiņā laiku tiem, kuri pēc skolas absolvēšanas un lauksaimnieku profesiju apgūšanas atgriezās Viļķenē, turpināja šeit darba gaitas, iesaistījās kultūras nama pašdarbības kolektīvos un sporta aktivitātēs.

Mūsu skola var lepoties ar savu bijušo audzēkņu panākumiem viņu tālākajās dzīves gaitās. Skolas kolektīvs priecājas par ikvienu, kura darbs ticis augstu novērtēts ikvienā darba vietā, kura vārds un sasniegumi izskanējuši valsts mērogā, pārstāvot visdažādākās nozares, kura neatlaidība un gribasspēks ļāvis iekļūt un sekmīgi darboties zinātnes jomā.

Pasaule mainās, it sevišķi 21. gadsimtā. Mainījusies mūsu skola, kas šodien ir apgādāta ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, modernu tehnisko līdzekļu aprīkotām mācību telpām. Žēl, bet samazinājies skolēnu skaits, kuriem dota iespēja izmantot šīs jaunās tehnoloģijas. Pēdējos gados 9.klases beidzēju skaits sarucis līdz pagājušā gadsimta 30. gadu līmenim, kad skolu beidza ne vairāk kā 10 absolventi. Tomēr mūsu skolēniem ir dāvāta iespēja strādāt mazskaitlīgās un ģimeniskās klasēs, kur katrs tiek paturēts skolotāja uzmanības lokā, kur ir nodrošināts individuālais darbs ar ikvienu, kuram tāda nepieciešamība vajadzīga.

Ir 2021. gads, un skolai atzīmējama 150. jubileja. Skolas kolektīvs pieņēmis lēmumu šo jubileju atzīmēt 2021. gada 3. jūlijā un, ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju, svinēt to netradicionālā veidā.

Iztiksim bez ierastās pulcēšanās kopējā svinīgā pasākumā, koncertā un ballē. Aicinām šajā dienā bijušos skolēnus, skolotājus un darbiniekus izmantot iespēju ierasties skolā uz atvērto durvju dienu katram viesim izdevīgā un piemērotā laikā. Skolas kolektīvs ir apņēmības pilns nodrošināt interesentiem iespējas uzzināt, apskatīt, līdzdarboties, pārbaudīt sevi, atskatoties uz skolas vēstures lappusēm, vērot iepriekšējo salidojumu video ierakstus. Būs interesanti satikt savus klases biedrus, izstaigāt skolas telpas, iepazīties ar skolas muzeja krājumiem. Varēsim pasēdēt atjaunotajā senajā klētiņā, uzklausīt bijušo pedagogu, skolas darbinieku un skolēnu atmiņas. Piedāvājam iespēju tiem, kuri zina, ka nevarēs ierasties šajā dienā, savas atmiņas atsūtīt rakstiskā, audio vai video formātā, lai tās saglabātu nākošajām paaudzēm skolas muzeja fondā. Skolas e-pasts vilkenes_ps@limbazi.lv, telefons 29491706. Ir iecere piedāvāt netradicionālas sportiskās aktivitātes plašajā sporta hallē un skatīt skolas telpās iekārtotas dažādas izstādes.

Gaidīsim savējos! Uz tikšanos!

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas saime