Pašvaldība

20. jūlijā plkst. 15.00 notiks Limbažu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

  1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Katvaru pagasts).
  2. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Katvaru pagasts).
  3. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta).
  4. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un personām krīzes situācijās Limbažu novadā” apstiprināšanu.
  5. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.
  6. Informācijas.