Kontakti

muzikas_makslas_skola [at] limbazi.lv

Atrašanās vieta

Jūras iela 27, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Mājas lapa: www.limbazimaksla.lv

Limbažu Mūzikas un mākslas skola, Mākslas nodaļa

Iesniedzamie dokumenti un mājas darbi:

  • vecāku iesniegums uz skolas veidlapas;
  • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;
  • dzimšanas apliecības (pases) kopija;
  • 2 fotokartiņas 3x4 cm;
  • ja bērns mācas skolā, izziņa no skolas;
  • sadarbības līgums (tiek parakstīts mācību iestādē);
  • izziņa par iepriekšējo pieredzi mākslas izglītībā (ja tāda ir);
  • mājas darbi: zīmējums no dabas, gleznojums no dabas, brīva temata kompozīcija.

Iestājpārbaudījums

Uz vietas (no 9 gadu vecuma), lai noteiktu bērnam piemērotāko klasi:

  • ģeometriskas figūras zīmēšana uz A3 formāta lapas;
  • figurāla kompozīcija krāsās (brīvā tehnikā).

Darbinieki

Indra Laura Lazdiņa

Direktore
muzikas_makslas_skola [at] limbazi.lv