Edžus Arums

Deputāts

Lija Jokste

Deputāte

Dāvis Melnalksnis

Deputāts

Rūdolfs Pelēkais

Vadītājs, deputāts

Ziedonis Rubezis

Deputāts, Direktors
Dagnis Straubergs

Dagnis Straubergs

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

Regīna Tamane

Deputāte

Gunta Ozola

Deputāte
Didzis Zemmers

Didzis Zemmers

Deputāts

Jānis Bakmanis

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
Māris Beļaunieks

Māris Beļaunieks

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Arvīds Ozols

Deputāts